Ο εφησυχασμός της κοινωνίας, η αδράνεια και ο συμβιβασμός είναι η αχίλλειος πτέρνα της δημοκρατίας και των θεσμών της

fb

Όρια ηλικίας συνταξιοδότησης

Επιμέλεια: Ιλεάνα Μαλισιώβα, Υπάλληλος στη Γ.Γ.Κ.Α..

  Προϋποθέσεις συνταξιοδότησης όσων θεμελιώνουν συνταξιοδοτικό δικαίωμα το έτος 2007 από τους ασφαλιστικούς φορείς που εποπτεύονται από το Υπουργείο Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας. ΠΑΛΑΙΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΙ (ΜΕΧΡΙ 31-12-92)
ΙΚΑ – ΕΤΑΜ ΧΡΟΝΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΗΛΙΚΙΑ ΠΟΣΟ ΣΥΝΤΑΞΗΣ Ασφαλιστικός δεσμός
1.Ανδρες - Γυναίκες 11.100 (37ετία) αoη Πλήρες
2. α. Άνδρες β. Γυναίκες 10.500 (35ετία) 60 58 Πλήρες
Άνδρες - Γυναίκες 10.500 εκ των οποίων οι 7.500 στον ΚΒΑΕ (βαρέα) 55 Πλήρες
Άνδρες - Γυναίκες 10.500 εκ των οποίων οι 7.500 στον ΚΒΑΕ (βαρέα) 53 Μειωμένη
3. α. Άνδρες β. Γυναίκες 10.000 (33ετία) 62 57 Πλήρες
α. Άνδρες β. Γυναίκες 10.000 (33ετία) 60 55 Μειωμένη 100 ημέρες κάθε χρόνο την τελευταία πενταετία πριν τη συνταξιοδότηση
4. α. Άνδρες β. Γυναίκες 4.500 (15ετία) 65 60 Πλήρες
α. Άνδρες β. Γυναίκες 4.500 (15ετία) 60 55 Μειωμένη 750 ημέρες την τελευταία πριν τη συνταξιοδότηση πενταετία
α. Άνδρες β. Γυναίκες 4.500 εκ των οποίων 3.600 στον ΚΒΑΕ (βαρέα) 60 55 Πλήρες 1000 ημέρες τα τελευταία 13 χρόνια πριν από την συνταξιοδότηση.
5. Μητέρες ανήλικων ή ανάπηρων παιδιών ή μητέρων με τρία παιδιά 5.500 (18ετία) 55 Πλήρες
5.500 (18ετία) 50 Μειωμένη
6. Μητέρες ανάπηρων παιδιών με ποσοστό 67% ή σύζυγοι αναπήρων με ποσοστό 80% 7.500 (25ετία) Ανεξαρτήτως ορίου ηλικίας Πλήρες
7. Άνδρες – Γυναίκες 3.500 65 Δεν μπορεί να υπολείπεται του ½ κατωτάτου ορίου γήρατος
 
ΤΣΠΕΑΘ – Γεν. Λογαριασμός ΥΠΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΜΕΧΡΙ 31-12-82 ΥΠΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΑΠΟ 1-1-83
ΣΥΝΤΑΞ. ΕΤΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΥΝΤΑΞ. ΕΤΗ ΗΛΙΚΙΑ
1.Ανδρες 35 20 15 αoη 60 65 35 20 15 58 60 65
2.Γυναίκες 35 20 15 αoη 55 60 35 20 15 55 55 60
3. Μητέρες 15 50 15 50
  ΤΣΠΕΑΘ – Κλάδος Ιδιοκτητών

ΟΡΙΟ ΗΛΙΚΙΑΣ

ΧΡΟΝΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
65 15
55 25
75 30
α.ο.η. 35
α.ο.η. 37
 
ΤΑΙΣΥΤ ΥΠΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΜΕΧΡΙ 31-12-82 ΥΠΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΑΠΟ 1-1-83
ΣΥΝΤΑΞ. ΕΤΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΥΝΤΑΞ ΕΤΗ ΗΛΙΚΙΑ
1. Άνδρες και γυναίκες 35 25 58 60 35 25 58 60
2. Μητέρες 20 55 20 55
 
ΤΑΙΣΥΤ -Κλάδος Ανταποκριτών Ξένου Τύπου ΥΠΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΜΕΧΡΙ 31-12-82 ΥΠΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΑΠΟ 1-1-83
ΣΥΝΤΑΞ. ΕΤΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΥΝΤΑΞ. ΕΤΗ ΗΛΙΚΙΑ
1.Ανδρες 35 25 15 58 60 65 35 25 15 58 60 65
2. Γυναίκες μειωμένη 35 35 25 15 58 56 60 65 35 35 25 15 58 56 60 65
3. Μητέρες 20 55 20 55
 
ΤΑΙΣΥΤ – Κλάδος Φωτοειδησεογράφων ΥΠΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΜΕΧΡΙ 31-12-82 ΥΠΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΑΠΟ 1-1-83
ΣΥΝΤΑΞ. ΕΤΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΥΝΤΑΞ. ΕΤΗ ΗΛΙΚΙΑ
1.Ανδρες 35 15 58 65 35 15 58 65
2.Γυναίκες 35 15 55 60 35 15 55 60
 
ΤΣΕΥΠ Αθηνών ΥΠΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΜΕΧΡΙ 31-12-82 ΥΠΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΑΠΟ 1-1-83
ΣΥΝΤΑΞ. ΕΤΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΥΝΤΑΞ. ΕΤΗ ΗΛΙΚΙΑ
Άνδρες Υπάλληλοι Εφημεριδοπώλες 35 25 55 60 35 25 58 60
35 25 58 60 35 25 58 60
Γυναίκες Υπάλληλοι Μειωμένη Εφημεριδοπώλες 35 25 25 55 57 55 35 25 25 55 57 55
35 25 58 55 35 25 58 55
Έγγαμες γυναίκες 20 55 20 55
Μητέρες 20 50 20 50
 
ΤΣΕΥΠ Θεσσαλονίκης ΥΠΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΜΕΧΡΙ 31-12-82 ΥΠΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΑΠΟ 1-1-83
ΣΥΝΤΑΞ. ΕΤΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΥΝΤΑΞ. ΕΤΗ ΗΛΙΚΙΑ
Άνδρες Υπάλληλοι 35 25 58 60 35 25 58
Εφημεριδοπώλες 35 25 58 60 35 25 58 60
Γυναίκες Υπάλληλοι 35 25 58 57 35 25 58 57
Μειωμένη 25 55 25 55
Εφημεριδοπώλες 35 25 58 55 35 25 58 55
 
ΤΑΤΤΑ ΥΠΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΜΕΧΡΙ 31-12-82 ΥΠΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΑΠΟ 1-1-83
ΣΥΝΤΑΞ. ΕΤΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΥΝΤΑΞ ΕΤΗ ΗΛΙΚΙΑ
1.Ανδρες και γυναίκες 35 58 35 58
2. Άνδρες καταστατικό νέα τεχνολογία μετά το ν. 1186/81 20 20 15 60 60 60 - - - 15 - - - 60
Γυναίκες καταστατικό   νέα τεχνολογία μετά το ν. 1186/81 20 20 15 60 55 55 - - 15 - - 55
4. Μητέρες μειωμένη 5.500ημέρες 5.500 ημέρες 55 50 5.500ημέρες 5.500 ημέρες 55 50
 
ΤΣΕΑΠΓΣΟ ΥΠΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΜΕΧΡΙ 31-12-82 ΥΠΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΑΠΟ 1-1-83
ΣΥΝΤΑΞ. ΕΤΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΥΝΤΑΞ. ΕΤΗ ΗΛΙΚΙΑ
1. Άνδρες 35 15 αoη 65 35 15 58 65
2. Γυναίκες 35 25 20-25 32 αoη 60 60 45 35 25 58 60
3. Μητέρες 19,6-25 24,6 50 α.ο.η. 25 50
4. Άνδρες και γυναίκες λόγω απόλυσης χωρίς υπαιτιότητά τους 25 45 25 45
 
ΤΑΠ Α.Ε. «Η ΕΘΝΙΚΗ» ΥΠΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΜΕΧΡΙ 31-12-82 ΥΠΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΑΠΟ 1-1-83
ΣΥΝΤΑΞ. ΕΤΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΥΝΤΑΞ. ΕΤΗ ΗΛΙΚΙΑ
1.Ανδρες Λόγω απόλυσης χωρίς υπαιτιότητα 35 15 25 αoη 65 50 35 15 58 65
2. Γυναίκες Λόγω απόλυσης χωρίς υπαιτιότητα 35 15 25 αoη 60 45 35 15 58 65
3. Μητέρες 25 50 25 50
 
Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε.
Συντάξιμα έτη Ηλικία
Κατηγορία ασφαλισμένων
Άνδρες Γυναίκες 35 35 60 58
Άνδρες Γυναίκες 25 25 63 60
Άνδρες Γυναίκες 15 65 65
 
Τ.Σ.Α.Υ.
Συντάξιμα έτη Ηλικία
Κατηγορία ασφαλισμένων
Άνδρες Γυναίκες 35 60 58
Άνδρες 30 64
Γυναίκες 20 60
 
ΤΑΜΕΙΟ ΝΟΜΙΚΩΝ
Συντάξιμα έτη Ηλικία
Κατηγορία ασφαλισμένων
Άνδρες Γυναίκες 35 60 58
Άνδρες Γυναίκες 25 65 60
Άνδρες Γυναίκες 15 65
Μητέρες με ανήλικα Έγγαμες 20 22,5 49,5 60
 
Οργανισμός Ασφάλισης Ελευθέρων Επαγγελματιών
Συντάξιμα έτη Ηλικία
Κατηγορία ασφαλισμένων
Άνδρες - Γυναίκες 37 ανεξαρτήτως ορίου ηλικίας
Άνδρες - Γυναίκες 35 60
Άνδρες - Γυναίκες 15 65
Μητέρες ανάπηρων παιδιών με ποσοστό 67% ή σύζυγοι αναπήρων με ποσοστό 80% 25 Ανεξαρτήτως ορίου ηλικίας
Άνδρες – Γυναίκες (μέχρι 31-12-07) 11,5 65
  ΝΕΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΙ (ΜΕΤΑ ΤΗΝ 1-1-93)
ΠΛΗΡΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗ ΜΕΙΩΜΕΝΗ ΣΥΝΤΑΞΗ
ΣΥΝΤ. ΕΤΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΥΝΤ. ΕΤΗ ΗΛΙΚΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΣ ΔΕΣΜΟΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
ΑΝΔΡΕΣ - ΓΥΝΑΙΚΕΣ 37 Α.Ο.Η.
35 55 Μείωση κατά 1/267 για κάθε μήνα που λείπει μέχρι την συμπλήρωση του 65ου έτους ηλικίας.
15 65 15 60 2,5 έτη την τελευταία πενταετία
Μητέρες ανήλικων ή ανίκανων παιδιών 20 55 20 50 2,5 έτη την τελευταία πενταετία
Μητέρες ανάπηρων τέκνων με ποσοστό 67% 25 Α.Ο.Η.
Άνδρες και γυναίκες με ανάπηρο σύζυγο σε ποσοστό 80% 25 Α.Ο.Η. Προϋπόθεση η ύπαρξη δεκαετούς έγγαμου βίου.
Γυναίκες με τρία παιδιά και άνω 20 50-56 Μείον 3 χρόνια από την ηλικία των 65 για κάθε παιδί και μέχρι 5.
ΑΝΔΡΕΣ - ΓΥΝΑΙΚΕΣ 15 60 ΤΑ ¾ του χρόνου των 15 ετών στα Β.Α.Ε.(βαρέα).
Προϋποθέσεις συνταξιοδότησης δημοσίων υπαλλήλων. Παλαιοί ασφαλισμένοι με οποιαδήποτε σχέση εργασίας στο Δημόσιο μέχρι και 31-12-1982 που θεμελιώνουν συνταξιοδοτικό δικαίωμα μέχρι και 31-12-1997.
ΑΙΤΙΑ ΕΞΟΔΟΥ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ Ελάχιστος χρόνος ασφάλισης Ηλικία έναρξης καταβολής της σύνταξης Συνταξιοδότηση ανεξαρτήτως ορίου ηλικίας
Παραίτηση Άνδρες 25 ή 15 55-65 32
Γυναίκες ανύπαντρες και χήρες ή διαζ. χωρίς παιδιά 25 ή 15 53-60 32
Γυναίκες παντρεμένες χωρίς παιδιά ή με άγαμα παιδιά και διαζ. ή χήρες ή άγαμες μητέρες με άγαμα παιδιά 15-17½ ή 15 53-60 22-241/2
Γυναίκες με ανήλικα ή ανάπηρα παιδιά ή με ανάπηρο σύζυγο (67% και άνω) 15-17½ ή 15 42-44½ 60 22-241/2
Γυναίκες ή χήροι άνδρες με 3 τουλάχ. παιδιά ή με την επιμέλεια 3 τουλάχ. Παιδιών 20 Α.Ο.Η.
Απόλυση Άνδρες και Γυναίκες 20 65
Κατάληψη από το όριο ηλικίας (67ο) Άνδρες και Γυναίκες 15
Παλαιοί ασφαλισμένοι που θεμελιώνουν συνταξιοδοτικό δικαίωμα μετά την 1-1-98.
ΑΙΤΙΑ ΕΞΟΔΟΥ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ Χρόνος για τηθεμελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος(2) Ελάχιστος χρόνος ασφάλισης Ηλικία έναρξης καταβολής της σύνταξης Όρια ηλικίας πρόωρης
Άνδρες 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 ή 15 60½ 61 61½ 62 62½ 63 63½ 64 64½ 65 65 32½ 33 33½ 34 34½ 35 (Όρια ηλικίας πρόωρης: 60)
Γυναίκες ανύπαντρες και χήρες ή διαζ. χωρίς παιδιά 1998 1999 2000 2001 2002 2003 25 ή 15 25 ή 15 25 ή 15 25 ή 15 25 ή 15 25 ή 15 58½ ή 60 59 ή 60 59½ ή 60 60 32½ 33 33½ 34 34½ 35
Γυναίκες παντρεμένες χωρίς παιδιά ή με άγαμα παιδιά και διαζ. ή χήρες ή άγαμες μητέρες με άγαμα παιδιά 1998 1999 2000 2001 17½ ή 15 17½ ή 15 17½ ή 15 17½ ή 15 58½ ή 60 59 ή 60 59½ ή 60 60 24½ 24½ 24½ 24½
Γυναίκες με ανήλικα ή ανάπηρα παιδιά ή με ανάπηρο σύζυγο (67% και άνω) 17½ ή 15 50-60 24½
Γυναίκες ή χήροι άνδρες με 3 τουλάχ. παιδιά ή με την επιμέλεια 3 τουλάχ. παιδιών 20 ή 15 Α.Ο.Η. ή 65 ή 60 γυναίκες
Απόλυση Άνδρες και Γυναίκες 20 65
Κατάληψη από το όριο ηλικίας (67ο) Άνδρες και Γυναίκες 15 -
  Απασχόληση στο Δημόσιο με οποιαδήποτε σχέση εργασίας από 1-1-83 μέχρι και 31-12-92.
ΑΙΤΙΑ ΕΞΟΔΟΥ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ Ελάχιστος χρόνος ασφάλισης Ηλικία έναρξης καταβολής της σύνταξης Όρια ηλικίας πρόωρης συνταξιοδότησης
Παραίτηση Άνδρες 25 ή 35 ή 15 ή 37 60½-65 58 65 Α.Ο.Η. 60
Γυναίκες ανύπαντρες και χήρες ή διαζ. χωρίς παιδιά 25 ή 35 ή 15 ή 37 58½-60 58 60 Α.Ο.Η 55
Γυναίκες παντρεμένες χωρίς παιδιά ή με άγαμα παιδιά και διαζ. ή χήρες ή άγαμες μητέρες με άγαμα παιδιά 25 ή 15 58½-60 60 55
Γυναίκες με ανήλικα ή ανάπηρα παιδιά ή με ανάπηρο σύζυγο (67% και άνω) 25 ή 15 50 60
Γυναίκες ή χήροι άνδρες με 3 τουλάχ. παιδιά ή με την επιμέλεια 3 τουλάχ. Παιδιών 20 ή 15 Α.Ο.Η. 60
Απόλυση Άνδρες και Γυναίκες 20 65
Κατάληψη από το όριο ηλικίας (67ο) Άνδρες και Γυναίκες 15
Ασφαλισμένοι μετά την 1-1-1993.
ΑΙΤΙΑ ΕΞΟΔΟΥ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ Ελάχιστος χρόνος ασφάλισης Ηλικία έναρξης καταβολής της σύνταξης Όρια ηλικίας πρόωρης συνταξιοδότησης
Παραίτηση Άνδρες 15 65 60
Γυναίκες ανύπαντρες και χήρες ή διαζ. χωρίς παιδιά 15 60 60
Γυναίκες παντρεμένες χωρίς παιδιά ή με άγαμα παιδιά και διαζ. ή χήρες ή άγαμες μητέρες με άγαμα παιδιά 15 65 60
Γυναίκες με ανήλικα ή ανάπηρα παιδιά ή με ανάπηρο σύζυγο (67% και άνω) 20 ή 15 55 65 50
Γυναίκες με 3 παιδιά 4 παιδιά 5 και άνω 20 20 20 ή 15 56 53 50 ή 65
Κατάργηση θέσης Άνδρες και Γυναίκες 15 Α.Ο.Η.
Κατάληψη από το όριο ηλικίας (67ο) Άνδρες και Γυναίκες 15

Διεύθυνση: Πατριάρχου Ιωακείμ 30 Αθήνα 10675 | Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: info@epkodi.gr

Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων