Ο εφησυχασμός της κοινωνίας, η αδράνεια και ο συμβιβασμός είναι η αχίλλειος πτέρνα της δημοκρατίας και των θεσμών της

fb

Επιβάλλεται η αναμόρφωση του Ασφαλιστικού Συστήματος

kontosΚωνσταντίνος Κόντος Διοικητής ΟΑΕΕ

......Θέλω να πιστεύω ότι η επιτυχία αυτής της ενοποίησης, που αποτελεί πρωτόγνωρο γεγονός, θα αποτελέσει τον πιλότο και για άλλες ενοποιήσεις, ώστε να υπάρξει ένα ενιαίο σύστημα ασφάλισης για όλους τους ασφαλισμένους και να σταματήσει ο κατακερματισμός και η πολυπλοκότητα με αντιφατικές νομοθεσίες και στην εξασφάλιση χρηματοδοτικών πόρων......
Όπως είναι γνωστό η Κοινωνική Ασφάλιση αποτελεί βασικό δικαίωμα του ανθρώπου, που μάλιστα στη χώρα μας είναι κατοχυρωμένη και συνταγματικά . Ουσιαστική ώθηση στην κοινωνική ασφάλιση δόθηκε με το νόμο 2868/1922, οπότε και άρχισε η ίδρυση διαφόρων ασφαλιστικών Ταμείων, για την ασφαλιστική κάλυψη των εργαζομένων. Ο κύριος όμως όγκος καλύφθηκε από το ΙΚΑ, με την ψήφιση του νόμου 5733/1932 και 6298/1934 και μεταγενέστερους νόμους. Για την ασφαλιστική κάλυψη των επαγγελματιών και βιοτεχνών ιδρύθηκε το 1934 και ετέθη σε λειτουργία το 1939, το ΤΕΒΕ (Ταμείο Επαγγελματιών Βιοτεχνών Ελλάδος) . Παράλληλα ιδρύθηκαν και άλλα μικρότερα κλαδικά Ταμεία που συμπλήρωσαν τον θεσμό της κοινωνικής ασφάλισης. Δυστυχώς όμως, ο κατακερματισμός του ασφαλιστικού συστήματος με την ίδρυση μικρότερων Ταμείων αποτέλεσε πάντοτε και συνεχίζει να αποτελεί και σήμερα την βασική αιτία της κρίσης του ασφαλιστικού συστήματος της χώρας . Είναι θα έλεγα μια παθογένεια, που επηρεάζει δυσμενώς τους κοινωνικούς προϋπολογισμούς και γενικότερα την οικονομία της Χώρας. Αυτό όμως δεν συμβαίνει στις χώρες εκείνες που έχουν εφαρμόσει ένα υγιές ασφαλιστικό σύστημα και υπάρχει ασφαλιστική κάλυψη από λιγότερους φορείς σε σχέση με την χώρα μας . Βεβαίως, υπάρχουν και άλλες αιτίες που δυναμιτίζουν το ασφαλιστικό μας σύστημα και το οδηγούν , όπως άλλωστε αποφαίνονται οι κατά καιρούς αναλογιστικές μελέτες, σε κατάρρευση, εάν δεν ληφθούν έγκαιρα τα απαραίτητα μέτρα στήριξης. Τέτοιες αιτίες είναι η ανεργία , το δημογραφικό πρόβλημα (γήρανση πληθυσμού), οι συνεχώς αυξανόμενες δαπάνες υγείας κλπ. Προς την κατεύθυνση αντιμετώπισης αυτής της κατάστασης στο χώρο των αυτοαπασχολουμένων προεβλέφθη από το νόμο 2676/99 η ενοποίηση των τριών ταμείων ΤΕΒΕ,ΤΑΕ,ΤΣΑ σε έναν ενιαίο φορέα, τον ΟΑΕΕ, που άρχισε να λειτουργεί με βάση το Π.Δ/γμα 154/06 και από 1/1/2007. Ο νέος αυτός Οργανισμός κινείται με προδιαγραμμένο στόχο να ξεπεραστούν οι όποιες αντιξοότητες υπήρχαν στους ενοποιηθέντες φορείς και να τεθούν οι στέρεες βάσεις για μια διαχρονική του αντοχή στις διαρκώς μεταβαλλόμενες κοινωνικές και οικονομικές συνθήκες της Χώρας. Θέλω να πιστεύω ότι η επιτυχία αυτής της ενοποίησης, που αποτελεί πρωτόγνωρο γεγονός, θα αποτελέσει τον πιλότο και για άλλες ενοποιήσεις, ώστε να υπάρξει ένα ενιαίο σύστημα ασφάλισης για όλους τους ασφαλισμένους και να σταματήσει ο κατακερματισμός και η πολυπλοκότητα με αντιφατικές νομοθεσίες και στην εξασφάλιση χρηματοδοτικών πόρων. Είναι απαραίτητο να σχεδιαστεί ένα σύστημα κοινωνικής ασφάλισης που να αφορά το κοινωνικό σύνολο και να αποφεύγονται οι συντεχνιακές ομαδοποιήσεις, που οδήγησαν και οδηγούν σε κοινωνικές εντάσεις . Για να σχεδιαστεί όμως ένα τέτοιο ασφαλιστικό σύστημα απαιτούνται δύο στοιχεία : η πολιτική βούληση και η κοινωνική συναίνεση, χωρίς την ύπαρξη των οποίων, το ασφαλιστικό μας σύστημα θα συνεχίζει να βρίσκεται σε μεγάλη κρίση . Για την μεταρρύθμιση βέβαια του ασφαλιστικού μας συστήματος έχουν καταβληθεί αρκετές προσπάθειες, με κυριότερους νόμους τον 1902/90, τον 2084/92, και τον 2676/99. Χρειάζεται όμως οι μεταρρυθμίσεις να συνεχιστούν, με την αναδιοργάνωση του ασφαλιστικού συστήματος, που να είναι προσαρμοσμένο στις νέες συνθήκες εργασίας και στους νέους κανόνες αγοράς, χωρίς βέβαια να θίγουν κεκτημένα συνταξιοδοτικά και άλλα δικαιώματα των ασφαλισμένων. Είμαστε υποχρεωμένοι να προχωρήσουμε στην αναμόρφωση του ασφαλιστικού συστήματος , όχι μόνο γιατί αυτό επιβάλλεται με την είσοδο της Χώρας μας στην ΟΝΕ, αλλά προκειμένου να προλάβουμε ως χώρα τις εξελίξεις και να αυξήσουμε τους ρυθμούς ανάπτυξης . Όλοι γνωρίζουμε ότι το ασφαλιστικό είναι ένα από τα σοβαρότερα προβλήματα που αντιμετωπίζει η Χώρα μας . Μαγικές λύσεις δεν υπάρχουν. Απαιτείται τόλμη και σε πολλές περιπτώσεις θυσίες . Χρειάζεται να βρεθεί μια λύση καλά εδραιωμένη με την συναίνεση και των κοινωνικών εταίρων. Διαφορετικά, το πρόβλημα θα συντηρείται και θα μεγαλώνει . Κατά την γνώμη μου, που αποτελεί την συνισταμένη των απόψεων, κατά την μακρόχρονη παρουσία μου, ως Διοικητής στο πρώην ΤΕΒΕ και σήμερα στον ΟΑΕΕ , η όποια μεταρρύθμιση θα πρέπει να διατηρεί το σύστημα της κύριας σύνταξης υπό την ευθύνη της Πολιτείας και να λειτουργεί ο διανεμητικός τρόπος χρηματοδότησης. Επίσης να εξασφαλίζει κατώτερη σύνταξη, να νομοθετηθεί από την αρχή το σύστημα των επικουρικών συντάξεων και τέλος να δοθούν φορολογικά κίνητρα για συμπληρωματικές παροχές ιδιωτικής ασφάλισης . Πιστεύω ότι με τις μεγαλύτερες αντοχές που χαρακτηρίζουν σήμερα την ελληνική οικονομία και την κοινωνική συναίνεση, μπορούν να αντιμετωπιστούν τα όποια προβλήματα του ασφαλιστικού συστήματος και να ενισχυθεί το κοινωνικό κράτος . Τέλος, επειδή η κοινωνική ασφάλιση αποτελεί εθνικό θέμα, θα πρέπει όλοι μαζί, Πολιτεία και φορείς, να εξεύρουν την ενδεδειγμένη λύση το συντομότερο. Περιθώρια άλλα δυστυχώς δεν υπάρχουν. Κάθε καθυστέρηση θα είναι σε βάρος των ασφαλισμένων και της εθνικής μας οικονομίας γενικότερα. Οι ευθύνες διατήρησης της κρίσης βαρύνουν όλους και νομίζω ότι ήλθε η στιγμή που πρέπει να τις αναλάβουμε. Οι κοινωνικοί εταίροι έχουν δικαίωμα να διαφωνήσουν, όχι όμως και να αδιαφορήσουν.

Κωνσταντίνος Κόντος Διοικητής ΟΑΕΕ

Διεύθυνση: Πατριάρχου Ιωακείμ 30 Αθήνα 10675 | Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: info@epkodi.gr

Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων