Ο εφησυχασμός της κοινωνίας, η αδράνεια και ο συμβιβασμός είναι η αχίλλειος πτέρνα της δημοκρατίας και των θεσμών της

fb

Ραγδαία Επιδείνωση της Οικονομικής Κατάστασης των Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης

Με αφορμή τον κοινωνικό διάλογο που αρχίζει με πρωτοβουλία της Κυβέρνησης και την επιστολή που απέστειλε στους κοινωνικούς εταίρους και τα πολιτικά κόμματα ο αρμόδιος Υπουργός, χρήσιμο είναι να καταγραφεί η οικονομική τους πορεία τους τα τελευταία χρόνια και η σημερινή οικονομική κατάσταση των δύο σημαντικότερων Ασφαλιστικών Οργανισμών του Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ. και του Ο.Α.Ε.Ε.(Οργανισμός Απασχόλησης Ελευθέρων Επαγγελματιών) (Τ.Ε.Β.Ε.-Τ.Α.Ε.-Τ.Σ.Α.) ώστε να ληφθούν υπόψη στο διάλογο που θα διεξαχθεί. Ειδικότερα στο Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ. από τα επίσημα απολογιστικά στοιχεία προκύπτει: ΕΤΟΣ 2002: πλεόνασμα 1.788 εκατομμύρια ευρώ 2003 : πλεόνασμα 1.330 εκατομμύρια ευρώ 2004: πλεόνασμα 453 εκατομμύρια ευρώ 2005: έλλειμμα 676 εκατομμύρια ευρώ 2006: έλλειμμα 1.200 εκατομμύρια ευρώ (προσωρινά στοιχεία) 2007: έλλειμμα 2.000 εκατομμύρια ευρώ ( εκτίμηση ) Κύρια αιτία αυτής της εξέλιξης είναι η υποχρηματοδότηση από το Δημόσιο και η αύξηση της εισφοροδιαφυγής. Μόνο για το 2007 το Ι.Κ.Α. χρηματοδοτήθηκε από το Δημόσιο με 1,2 δις ευρώ λιγότερο από τα προβλεπόμενα από τις διατάξεις των Νόμων 2084/92,3029/02 και 3227/04 Επίσης από 1/1/2007 εντάχθηκε στο Ι.Κ.Α. το Ταμείο Συντάξεων Προσωπικού Αγροτικής Τράπεζας με ετήσιο έλλειμμα πάνω από 120 εκατομμύρια ευρώ και από 1/8/2007 το Ταμείο Συντάξεων Προσωπικού Γεωργικών Συνεταιριστικών Οργανώσεων με ετήσιο έλλειμμα 100 εκατομμύρια ευρώ παρότι υπάρχει σχετική υποχρέωση του Δημοσίου από τον Ν.2029/2002 κάλυψης των ελλειμμάτων από τον Κρατικό Προϋπολογισμό. Τα ελλείμματα των 2005-2006 και του 2007 το Ι.Κ.Α. τα αντιμετωπίζει με ρευστοποίηση ομολόγων (Ρευστοποίησε ήδη ομόλογα αξίας πάνω από 1,2 δις ευρώ) και με παρακράτηση των εσόδων τρίτων που εισπράττει για λογαριασμό τους. Γιαυτό και οι οφειλές του Ι.Κ.Α.προς τρίτους πλέον ξεπέρασαν τα 10 δις ευρώ Σύμφωνα με προσωρινά στοιχεία στις 31-7-2007 το Ι.Κ.Α. όφειλε: O.A.E.Δ.: 5 ΔΙΣ ΕΥΡΩ Ο.Ε. Κατοικίας: 1.4 ΔΙΣ ΕΥΡΩ Ε.Τ.Ε.Α.Μ.: 2.7 ΔΙΣ ΕΥΡΩ Ο.Ε.Εστίας: 0.5 ΔΙΣ ΕΥΡΩ ΛΟΙΠΟΥΣ: 0.5 ΔΙΣ ΕΥΡΩ ΣΥΝΟΛΟ 10.1 ΔΙΣ ΕΥΡΩ ΟΦΕΙΛΕΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΠΡΟΣ Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ. 31-12-2003

  1. Ν.2084/1992 1.601εκατομμύρια ευρώ
  2. Ν.3029/2002 89 εκατομμύρια ευρώ

ΣΥΝΟΛΟ 1.690 εκατομμύρια ευρώ 31-12-2007

  1. Ν.2084/1992 3.837εκατομμύρια ευρώ
  2. Ν.3029/2002 1.064εκατομμύρια ευρώ
  3. Ν.3227/2002 630 εκατομμύρια ευρώ

ΣΥΝΟΛΟ 5.531 εκατομμύρια ευρώ Αύξηση οφειλών κατά 3.841 εκατομμύρια ευρώ ή ποσοστό 227,28% Στον Ο.Α.Ε.Ε.(Τ.Ε.Β.Ε.-Τ.Α.Ε.-Τ.Σ.Α.) από τα ετήσια απολογιστικά στοιχεία προκύπτει: ETOΣ 2003 ΕΛΛΕΙΜΜΑ 28 ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΑ ΕΥΡΩ ΕΤΟΣ 2004 ΠΛΕΟΝΑΣΜΑ 170 ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΑ ΕΥΡΩ ΕΤΟΣ 2005 ΕΛΛΕΙΜΜΑ 83 ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΑ ΕΥΡΩ ΕΤΟΣ 2006 ΕΛΛΕΙΜΜΑ 305 ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΑ ΕΥΡΩ ΕΤΟΣ 2007 ΕΛΛΕΙΜΜΑ 350 ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΑ ΕΥΡΩ (ΕΚΤΙΜΗΣΗ) Σημειωτέον ότι Ο.Α.Ε.Ε. σήμερα για να καταβάλλει ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ ρευστοποιεί ομόλογα και μάλιστα με ζημιά. Μέχρι τέλος του έτους θα χρειαστεί να ρευστοποιήσει ομόλογα και μετοχές αξίας 350 εκατομμυρίων ευρώ για να καταβάλλει συντάξεις.

Διεύθυνση: Πατριάρχου Ιωακείμ 30 Αθήνα 10675 | Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: info@epkodi.gr

Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων