Ο εφησυχασμός της κοινωνίας, η αδράνεια και ο συμβιβασμός είναι η αχίλλειος πτέρνα της δημοκρατίας και των θεσμών της

fb

«ΤΑΥΤΕΚΩ» Ένας Ασφαλιστικός φορέας με εγγενή προβλήματα

kampitsiτης  Αικ. Ζαφείρη – Καμπίτση
Επιτ. Γεν. Διευθυντού ΟΑΕΕ – ΤΑΕ τέως Προέδρου Δ.Σ. Τ.Α.Π.-Ο.Τ.Ε.

Η Πολιτεία αφού εξήντλησε τις νομοθετικές παρεμβάσεις, άρχισε να διαπιστώνει ότι, οι ανισότητες και οι διαφοροποιήσεις των προϋποθέσεων ως και του ύψους των παροχών πρέπει να τερματιστεί. Για να αποσείσει προσωρινά τις δικές της ευθύνες, προέβη στη Διοικητική και Οργανωτική Μεταρρύθμιση του Συστήματος Κοινωνικής Ασφάλισης. Ι. ΓΕΝΙΚΑ ΠΕΡΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ       Η διακήρυξη του  Bismark  την 17/11/1881 ότι. «το Κράτος είναι υπεύθυνο όχι μόνο για τις πράξεις του, αλλά και για τις παραλείψεις του» είναι επίκαιρη όσο ποτέ. Θεωρείται δε ως ξεκίνημα του θεσμού της κοινωνικής ασφάλισης. Όμως στην Ελλάδα είχε  ήδη ξεκινήσει ο θεσμός αφού από το έτος 1861 λειτουργούσε το ΝΑΤ. Η καθολίκευση  της κοινωνικής ασφάλισης στην Ελλάδα, γίνεται με το Ν. 6298/1934, που αφορά στην ασφάλιση των μισθωτών. Ο νόμος έδωσε εξουσιοδότηση για τη σύσταση δύο Ταμείων, των εμπόρων και των επαγγελματο -βιοτεχνών. Έχουν περάσει αρκετά χρόνια και αντί να υπάρξει, ένα σύστημα ανεκτό, παροχής προστασίας των εργαζομένων και των απομάχων της εργασίας,  προσπαθεί ο θεσμός να βρει το βηματισμό του, σ’ ένα σαθρό έδαφος, με συνεχείς κλυδωνισμούς, που τους δημιούργησαν οι συνεχείς νομοθετικές αλλαγές, είτε για άκριτη αύξηση παροχών, είτε για μείωση, ανάλογα  με τα  ασφαλιστικά  δεδομένα  κάθε φορά. Όταν άρχισαν οι τριγμοί στο ασφαλιστικό σύστημα, λόγω εξωγενών παραγόντων όπως οικονομία, ανεργία, δημογραφικό πρόβλημα και ενδογενών όπως,   το οργανωτικό και ο μη ορθολογικός τρόπος χρηματοδότησης του συστήματος, η εκάστοτε  Κυβέρνηση, προσπάθησε με παρεμβάσεις νομοθετικές να λύσει το πρόβλημα. Τα προβλήματα άρχισαν να επιδεινώνονται από τη δεκαετία του 80, λόγω αύξησης παροχών, χωρίς καμία οικονομική μελέτη, αλλά προς άγραν ψήφων και ικανοποιώντας τα αιτήματα των συνδικαλιστών. Δεν μερίμνησε η Πολιτεία να λάβει δέσμη μέτρων, για την επάρκεια και βιωσιμότητα του συστήματος μακροπρόθεσμα. Τα νομοθετήματα είχαν χρονικό ορίζοντα, τις επόμενες ή μεθεπόμενες εκλογές. Δεν εξασφαλιζόταν η διοικητική αποτελεσματικότητα και η απλούστευση του συστήματος. Δεν είναι λίγες οι φορές, που ορισμένες διατάξεις, ήταν αντίθετες με το πνεύμα του Συντάγματος και κατέρρεαν στα δικαστήρια, αφού προηγουμένως έθεταν τη Διοίκηση και τους διοικούμενους σε θέση μάχης. ΙΙ. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΜΙΣΗ       Η Πολιτεία αφού εξήντλησε τις νομοθετικές παρεμβάσεις, άρχισε να διαπιστώνει ότι, οι ανισότητες και οι διαφοροποιήσεις των προϋποθέσεων ως και του ύψους των παροχών πρέπει να τερματιστεί. Για να αποσείσει προσωρινά τις δικές της ευθύνες, προέβη στη Διοικητική και Οργανωτική Μεταρρύθμιση του Συστήματος Κοινωνικής Ασφάλισης. Σύμφωνα άλλωστε με  την αιτιολογική έκθεση του Ν.3655/08, επιχείρησε μία βαθειά τομή, στο ασφαλιστικό σύστημα της Χώρας με ρυθμίσεις μακράς πνοής (κατά την έκθεση). Την κακή οικονομική κατάσταση στην οποία είχαν περιέλθει κυρίως οι Κλάδοι Σύνταξης, επιχείρησε να την αντιμετωπίσει με εντάξεις των προβληματικών Κλάδων, σ’ άλλους φορείς εξ’ ίσου προβληματικούς, και με ενοποιήσεις, ιδρύοντας νέους φορείς ,προβάλλοντας το επιχείρημα ότι «προάγεται το σύστημα της κοινωνικής ασφάλισης». Οι ενοποιήσεις ή εντάξεις Κλάδων ή Φορέων, σ’ άλλους ομοειδείς Φορείς, πρέπει να τηρούν κάποια standards όπως: •     Να υπάρχει πρόγραμμα και ολοκληρωμένο σχέδιο ενοποίησης. •     Να έχουν γίνει αναλογιστικές μελέτες κατά Κλάδο, για τη βιωσιμότητα του συστήματος που να τεκμηριώνουν τις αλλαγές. •     Να έχουν γίνει διοικητικές μελέτες οργάνωσης και στελέχωσης των νέων οργανισμών. •     Να έχουν γίνει μελέτες απλούστευσης διαδικασιών και εκχώρησης αρμοδιοτήτων,  για σύντμηση του χρόνου απονομής, των πάσης φύσεως παροχών. •     Να έχουν γίνει μελέτες στέγασης των νέων φορέων. ΙΙΙ. ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΑΥΤΕΚΩ       Στο Κεφάλαιο  Ζ  του Ν. 3655/08 και βάσει των άρθρων 70 – 83, συνιστάται σύμφωνα με το νόμο, το Ταμείο Ασφάλισης Υπαλλήλων Τραπεζών και Επιχειρήσεων Κοινής Ωφέλειας (Τ.Α.Υ.Τ.Ε.Κ.Ω    το οποίο είναι   Ν.Π.Δ.Δ. και τελεί, υπό την εποπτεία του   Υπουργείου  Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας  με έδρα την Αθήνα. Τα προαναφερόμενα άρθρα, είναι μία ημιτελής συρραφή διατάξεων Καταστατικού και Οργανισμού. Τα άρθρα 70 – 75 παραπέμπουν σε Καταστατικό ασφαλιστικού φορέα και ναι μεν, η αρχική διάταξη ορίζει ότι το εν λόγω Ταμείο θα έχει έδρα την Αθήνα, το άρθρο 76 ορίζει σαφώς ότι «….Το Διοικητικό Συμβούλιο οι ενιαίες υπηρεσίες και η Διεύθυνση Υγειονομικού του Ταμείου, στεγάζονται στο κτίριο του ΤΑΠ-ΟΣΕ επί της οδού Πατησίων 54. Είναι μία ιδιαιτερότητα η οποία δεν συναντάται σ’ άλλα καταστατικά φορέων, πλην αυτών που συνιστά ο νόμος 3655/08. Θα προσεγγίσουμε τις διατάξεις αυτές κατά ενότητα. α.  Στέγαση  Ταμείου Για τη στέγαση του νέου Ταμείου επελέγη το κτίριο του ΤΑΠ-ΟΣΕ, το οποίο δεν πληροί τις προδιαγραφές ενός σύγχρονου κτιρίου αφού, είχε κτισθεί για πολυκατοικία και είναι εμφανή τα ίχνη της παλαιότητας τουλάχιστον  (εξωτερικά). Η Επιτροπή που είχε συγκροτηθεί βάσει του άρθρου 70 του Ν. 3655/08 για την ένταξη ασφαλιστικών φορέων στο ΤΑΥΤΕΚΩ, είχε αποστείλει έγγραφο στο ΤΑΠ-ΟΤΕ, - ως  το φορέα με το μεγαλύτερο αριθμό των ασφαλισμένων  μεταξύ των προς ένταξη Ταμείων , ζητώντας από το Διοικητικό Συμβούλιο του Ταμείου «……να προβεί άμεσα στη λήψη της αναγκαίας απόφασης για την ανάληψη της δαπάνης ώστε, να προωθηθούν οι διαδικασίες διαμόρφωσης του 3ο ορόφου, του εν λόγω κτιρίου, προκειμένου να εγκατασταθεί ο Πρόεδρος του Δ.Σ. και οι Διευθύνσεις Διοικητικού και Οικονομικών Υπηρεσιών, του νέου Ταμείου στον προβλεπόμενο χρόνο….». Η ημερομηνία έναρξης λειτουργίας του ΤΑΥΤΕΚΩ  ορίστηκε εκ του νόμου η 01/10/08. Δηλαδή η Συντονιστική Επιτροπή ζητούσε από το  ΤΑΠ ΟΤΕ, που δεν είχε τη νομή, κατοχή και κυριότητα του κτιρίου δηλ. δεν είχε εξουσία διάθεσης, να προβεί σε διαδικασίες διαμόρφωσης χώρου, αρκεί να τηρηθεί το χρονοδιάγραμμα. Την Πολιτική Ηγεσία του Υπουργείου μάλλον δεν την ενδιέφερε το σημαίνον αλλά το σημαινόμενον. Το κτίριο έχει έξι (6) ορόφους και τώρα ξεκινούν τα έργα διαμόρφωσης και θα πρέπει να εφαρμοσθούν οι διατάξεις του Π.Δ. 715/79 και όχι η κατάτμηση του έργου με απευθείας αναθέσεις.. Οι μελέτες πρέπει να αφορούν και στην στατικότητα του κτιρίου λόγω της παλαιότητας του. Πέραν αυτών η διάταξη που ορίζει για στέγαση του Ταμείου  στο κτίριο επί της οδού Πατησίων 54 είναι δεσμευτική και σε περίπτωση αλλαγής κτιρίου, για να πληροί σύγχρονες προδιαγραφές, θα πρέπει να καταργηθεί. Ένας νέος φορέας, θα έπρεπε να εγκατασταθεί σε κτίριο, που να πληροί τις ανάγκες και τις προδιαγραφές των νέων υπηρεσιών για να σημαδοτήσει κάτι το νέο. Το αυτό ισχύει και για τους τομείς. Ο νόμος ορίζει τα κτίρια που θα στεγασθούν. Η προχειρότητα του νόμου τεκμαίρεται από τη διάταξη του εδαφ. β παρ. 2 του αρ. 79 σύμφωνα με την οποία «……..για τη λειτουργία του Προσωπικού Τομέα Ασθένειας ΟΤΕ συνιστώνται …….υπηρεσίες, οι οποίες στεγάζονται στο κτίριο ΤΑΠ-ΟΤΕ επί της οδού Μενάνδρου 54. Οι υπηρεσίες της οδού  Μενάνδρου δεν προβλεπόταν από τον οργανισμό του ΤΑΠ-ΟΤΕ παρέμειναν όμως, από τη συγχώνευση του ΤΑΠ-ΟΣΕ – στο οποίο και ανήκαν – στο εν λόγω Ταμείο. Το κτίριο του ΤΑΠ-ΟΤΕ επί της οδού Αποστόλου Παύλου 12 Μαρούσι δεν προβλέπεται στο νόμο. Η Συντονιστική Επιτροπή με το από 11/7/08 έγγραφό της, προς τη Διοίκηση του ΤΑΠ-ΟΤΕ, διαπιστώνει ότι «…….Κατόπιν επισκέψεως στο εν λόγω κτίριο, η εγκατάσταση του Τομέα σ’ αυτό, με ταυτόχρονη ανάπτυξη των δύο (2) νέων Διευθύνσεων θεωρήθηκε αδύνατη…..και προτείνει οι υπηρεσιακές μονάδες των Διευθύνσεων Ασφάλισης – Παροχών και Υγειονομικής Περίθαλψης να στεγαστούν και στα δύο κτίρια. Κατά συνέπεια υπάρχει μία πρώτη παραβίαση των διατάξεων. Βέβαια δεν γίνεται λόγος για παρανομία, αλλά η ενέργεια αυτή, είναι πρωθύστερη και δηλοί την προχειρότητα των διατάξεων. β. Υπηρεσίες Στις διατάξεις του Ν. 3655/08 ορίζεται ότι τα εντασσόμενα Ταμεία ή Κλάδοι αποτελούν «Τομείς» του Ταμείου, στο οποίο εντάσσονται. Ο όρος αυτός είναι τρόπον τινά «νεολογισμός». Η ορολογία αυτή, δεν υπήρχε στην οργάνωση της κοινωνικής ασφάλισης, αλλά και γενικότερα στη Δημόσια Διοίκηση. Σύμφωνα με το άρθρο 84 του Υπαλληλικού Κώδικα οι οργανικές μονάδες είναι οι εξής: •     Γενική Διεύθυνση •     Διεύθυνση ή αντιστοίχου επιπέδου οργανική μονάδα •     Τμήμα ή αντιστοίχου επιπέδου οργανική μονάδα •     Αυτοτελές Γραφείο Ο τομέας τι οργανική μονάδα είναι,  αφού ο Νόμος ορίζει σαφώς στο άρθρο 79 τις Υπηρεσιακές μονάδες των επί μέρους Τομέων. Πάντως σύμφωνα με την παρ. 4 του αρ. 70 του νόμου, οι τομείς του ΤΑΥΤΕΚΩ, διέπονται από τις οικείες καταστατικές διατάξεις των αντίστοιχων εντασσόμενων Ταμείων και Κλάδων, οι οποίες καθίστανται εφεξής καταστατικές διατάξεις των Τομέων αυτών. Επομένως οι Τομείς έχουν διοικητική και οικονομική αυτοτέλεια, αφού καταρτίζουν ετήσιους προϋπολογισμούς – ισολογισμούς και απολογισμούς, τηρούν λογιστικά βιβλία και  συμβάλλουν σύμφωνα με το εδαφ. αια της παρ. 2 του αρ. 78 του νόμου, σε ποσοστό συμμετοχής , στις γενικές δαπάνες διοίκησης και λειτουργίας του Ταμείου. Άλλωστε  σύμφωνα με την αιτιολογική έκθεση «…τηρούνται ειδικοί διακριτοί λογαριασμοί για κάθε εντασσόμενο ως τομέα Ταμείο…». Δηλαδή δεν αναμιγνύονται τα αποθεματικά και η περιουσία των οργανισμών…. Ο κάθε τομέας θα συνεισφέρει στα λειτουργικά έξοδα του νέου οργανισμού ανάλογα με τα έσοδά του. Όπερ έδει δείξαι !!!!  Έντεκα (11) τομείς ως Ταμεία εντός του Ταμείου «ΤΑΥΤΕΚΩ» και αυτό θα πει μεταρρύθμιση και όχι γραφειοκρατία. - Τα προβλήματα δυσλειτουργίας ξεκινούν από τη βεβαίωση έναρξης εργασιών του ΤΑΥΤΕΚΩ. Η ΙΑ΄ ΔΟΥ Αθηνών στη δήλωση αρ. 232/23-09-08, αναγράφει ως ημερομηνία έναρξης την 03/04/08, ενώ η ημερομηνία αυτή, είναι η δημοσίευση του νόμου, ο οποίος στο άρθρο 70 παρ.1, με τη σύσταση του Ταμείου, ορίζει σαφώς ως έναρξη λειτουργίας αυτού, την 1η του έκτου μήνα μετά το μήνα δημοσίευσης του, δηλ. την 01/10/08. Η δήλωση πάσχει και πρέπει να διορθωθεί αλλά και η επιτροπή του άρ. 70 που  διεβίβασε με το από 24/09/08 έγγραφό της, την επίμαχη βεβαίωση, στα δεκατρία (13) υπό ένταξη στο ΤΑΥΤΕΚΩ Ταμεία, της διέλαθε    η ημερομηνία. •     Η εγκύκλιος του Γενικού Γραμματέα αρ. πρωτ. β. εγκύκλ./οικ.18582/3223/10.07.08 με θέμα «Εφαρμογή διατάξεων του άρθρου 136 του Ν. 3655/08» στην παρ. 6 όριζε «…….Στην πρώτη συνεδρίαση του Δ.Σ. των νέων φορέων θα πρέπει να αποφασιστεί η μεταβίβαση αρμοδιοτήτων   στα όργανα του φορέα ή των τομέων……». Παρότι έχει παρέλθει  4|μηνο από τη  λειτουργία  του ΤΑΥΤΕΚΩ,  και  η εισήγηση, είχε υποβληθεί έγκαιρα,  εκχώρηση δεν έχει γίνει  ακόμη. Τα όργανα υπογράφουν βάσει προηγούμενων αποφάσεων, που αφορούσαν τους φορείς  οι οποίοι  βάσει του νόμου έχουν καταργηθεί. Παρατυπία, παρανομία, αβελτηρία ή νόσφιση εξουσίας, είναι ένα εκ των τεσσάρων, ή όλα μαζί. Το χρονοδιάγραμμα της ένταξης ως προς τη χρονολογία τηρήθηκε, οι δυσλειτουργίες είναι ήσσονος σημασίας για τους ιθύνοντες. •     Οι Οργανισμοί όλων των ασφαλιστικών φορέων, εφόσον διαθέτουν περιφερειακές υπηρεσίες, στα αρχικά άρθρα περιλαμβάνουν διάταξη με τίτλο «Διάκριση Υπηρεσιών», οι οποίες και διακρίνονται σε Κεντρική, με αρμοδιότητες κυρίως επιτελικού χαρακτήρα και σε Περιφερειακές, με αρμοδιότητες κυρίως λειτουργικές και εκτελεστικές. Στον εν λόγω νόμο και συγκεκριμένα στο άρθρο 78, ορίζεται η Κεντρική Υπηρεσία με τη διάρθρωσή της σε δύο Γενικές Διευθύνσεις, στις οποίες υπάγονται διευθύνσεις και τμήματα. Η Γενική Διεύθυνση Ασφάλισης – Παροχών, συγκροτείται από τις οργανικές μονάδες των επί μέρους Τομέων. Δηλ. τους τομείς ο νόμος τους αναγάγει σε Κεντρική Υπηρεσία, χωρίς όμως επιτελικό χαρακτήρα, αφού οι αρμοδιότητες είναι λειτουργικές και εκτελεστικές και δεδομένου ότι, δεν έχει κινηθεί η διαδικασία για την επιλογή του Γεν. Διευθυντή, οι τομείς δεν έχουν ουσιαστικά κατεύθυνση. Το κυριώτερο όμως είναι ότι μένουν – σύμφωνα πάντα με το νόμο – εκτός των κεντρικών υπηρεσιών οι περιφερειακές. Πώς θα ενημερώνονται, πώς θα επιμελούνται για την προμήθεια των πάσης φύσεως εντύπων και την ανάθεση υπηρεσιών (όπως συνεργείο καθαριότητας κ.λ.π., πού θα λογοδοτούν, ποιος θα είναι ο πειθαρχικώς προϊστάμενος πλην του Διοικητικού Συμβουλίου, το οποίο σύμφωνα με τον Υπαλληλικό Κώδικα είναι πειθαρχική δικαιοδοσία. Πέραν αυτών σύμφωνα με το άρθρο 78 του νόμου στην Κεντρική Υπηρεσία στη Γενική Διεύθυνση Ασφάλισης - Παροχών υπάγεται και η Διεύθυνση Υγειονομικού, η οποία δεν συγκροτείται  σε Τμήματα. Διερωτάται  κανείς, οι αναφερόμενες στην παρ. 6 αρμοδιότητες, από ποιους θα διενεργούνται. Επίσης για το γραφείο τεχνικού, το οποίο ο νόμος δεν το ορίζει αυτοτελές, ποιος θα προΐσταται. Γιατί ο νόμος αναφέρει τις Διευθύνσεις, τα Τμήματα και τα αυτοτελή γραφεία κατά συνέπεια το τεχνικό   γραφείο με αρμοδιότητες τεχνικές είναι εκτός διατάξεως. Στην περίπτωση αυτή έχουμε σχήμα οξύμωρο, το οποίο εντείνεται περισσότερο, όταν δεν ερμηνεύονται ορθά οι διατάξεις που ορίζουν ότι «…….η διενέργεια της διαδικασίας των διαγωνισμών για την προμήθεια εξοπλισμού, εντύπων, υλικών και υπηρεσιών ανήκει στο Τμήμα Προμηθειών, της Κεντρικής Υπηρεσίας, ενώ «…….η επιμέλεια για την προμήθεια ειδών και υλικών απαραίτητων για τη λειτουργία της Διεύθυνσης ανήκει στο Τμήμα Λογιστηρίου του Τομέα, δηλ. της Διεύθυνσης Ασφάλισης Παροχών. Η Διεύθυνση Υγειονομικού του Τομέα μένει εκτός. Φρονούμε ότι η διαδικασία διενέργειας διαγωνισμών είναι αρμοδιότητα της Κεντρικής Υπηρεσίας όπως ο νόμος ορίζει, ο Τομέας θα μεριμνά για την επαρκή κάλυψη των αναγκών του, μέσω του Τμήματος Προμηθειών. Το αυτό πρέπει να ενεργεί και η Διεύθυνση Υγειονομικής Περίθαλψης του Τομέα. Στο ίδιο άρθρο 76 ορίζονται ως Περιφερειακές Υπηρεσίες του ΤΑΥΤΕΚΩ οι αντίστοιχες του ΟΑΠ - ΔΕΗ και οι του ΤΑΠ - ΟΤΕ για χάριν των οποίων, ο νόμος διατηρεί τους οργανισμούς σύμφωνα με το άρθρο 80, αφού των περιφερειακών υπηρεσιών του ΤΑΥΤΕΚΩ προΐστανται υπάλληλοι σύμφωνα με τα οριζόμενα στους αντίστοιχους οργανισμούς των εντασσόμενων Ταμείων ΟΑΠ-ΔΕΗ και ΤΑΠ-ΟΤΕ. Στην περίπτωση αυτή, ισχύει η ρήση «Δύο μέτρα και δύο σταθμά. Ενώ για τις Κεντρικές Υπηρεσίες και τους Τομείς παύουν να ισχύουν οι αντίστοιχοι Οργανισμοί, ισχύουν για τις περιφερειακές υπηρεσίες. Αυτό θα πει «ισότητα έναντι του νόμου». Στο σημείο αυτό πρέπει να επισημανθεί ότι, δεν είναι άμοιροι ευθυνών, εκείνοι που καθυστέρησαν τις κρίσεις υπαλλήλων στο ΤΑΠ-ΟΤΕ και θα κριθούν στο ΤΑΥΤΕΚΩ σύμφωνα με τα οριζόμενα στο προσοντολόγιο εφόσον ο Οργανισμός δεν προβλέπει ιδιαιτερότητα προσόντων. Το αποκορύφωμα όμως είναι, η μη εφαρμογή εκ μέρους του ΤΑΥΤΕΚΩ της διάταξης της παρ. 1 του άρθρου 80 του νόμου, σύμφωνα με την οποία «….της Διεύθυνσης Νομικών Υποθέσεων προΐσταται ο αρχαιότερος στο Ταμείο δικηγόρος με άδεια δικηγορίας στον Άρειο Πάγο….». Η διάταξη είναι σαφής. Παρά τη σαφήνειά της όμως, «κατά τα παραδεδεγμένα της διοικητικής επιστήμης» και παρά την γνώμη του εποπτεύοντος Υπουργείου (αρ. πρωτ. Φ10051/26788/5177/21-10-08) για το συγκεκριμένο θέμα, σύμφωνα με την οποία «….από τη γραμματική και μόνο διατύπωση της ως άνω διάταξης προκύπτει ότι στη Διεύθυνση Νομικών Υποθέσεων του ΤΑΥΤΕΚΩ προΐσταται αυτός, που έχει τα περισσότερα χρόνια ως δικηγόρος στο Ταμείο και ως εκ τούτου, τη μεγαλύτερη εμπειρία στο Κοινωνικοασφαλιστικό Δίκαιο και όχι αυτός, με τα περισσότερα χρόνια στη δικηγορία γενικά…». Μέχρι σήμερα δεν έγινε εφαρμογή της διάταξης αυτής. Ποιοι βυσσοδομούν κατά της Νομικής Υπηρεσίας του ΤΑΠ-ΟΤΕ και θέλουν να την θέσουν  εκποδών. Οι δικηγόροι του ΤΑΠ-ΟΤΕ κοσμούσαν το Ταμείο και οι γνωμοδοτήσεις τους έλυναν πολλά προβλήματα έχουν δε νομική συγκρότηση και πάνω απ’ όλα «ήθος». Φαίνεται ότι στο νέο Ταμείο, κτίζονται  νέες συμμαχίες , με προβληματική και αντιφατική σχέση με τη νομιμότητα.  Οι παροικούντες το ΤΑΥΤΕΚΩ παρακολουθούν με θλίψη τα τεκταινόμενα και εάν  δεν γίνει ανάταξη του κλίματος η κατάσταση θα γίνει «εκτός ελέγχου». «Οι καιροί ου μενετοί» γ. Προσωπικό Σύμφωνα με το άρθρο 6 του νόμου το προσωπικό που υπηρετεί κατά το χρόνο ένταξης στο ΤΑΠ-ΟΤΕ, το ένα τρίτο (1/3) του διοικητικού προσωπικού της κεντρικής υπηρεσίας ο νομικός σύμβουλος και δύο (2) δικηγόροι με έμμισθη εντολή μεταφέρονται με την ίδια εργασιακή σχέση και την οργανική θέση, που κατέχουν στο  ΙΚΑ-ΕΤΑΜ. Το λοιπό προσωπικό μεταφέρεται στο ΤΑΥΤΕΚΩ. Η μεταφορά του προσωπικού ολοκληρώθηκε βάσει της παρ. 1 του αρ. 133 του νόμου, με απόφαση της Υπουργού Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας, (αρ. Φ 10051/12620/2542/23-06-08). Η διάταξη ορίζει ότι,  « γίνεται συνεκτίμηση της αίτησης προτίμησής τους, της εντοπιότητας και τις ανάγκες της υπηρεσίας.» Για τη μεταφορά του προσωπικού δεν προηγήθηκε, καμία διοικητική μελέτη συγκριτικών στοιχείων. Οποιοσδήποτε νόμος, όταν επιφέρει αλλαγές στο υπηρεσιακό αντικείμενο, για να εφαρμοσθεί σωστά, απαιτεί να ενστερνισθούν τις διατάξεις, αυτοί που καλούνται να τις εφαρμόσουν. Αποτέλεσμα της μεταφοράς του προσωπικού ήταν, να αποδυναμωθούν οι υπηρεσίες του ΤΑΠ-ΟΤΕ, σε μία δύσκολη χρονικά καμπή,  επιφορτισμένες συνεχώς με παροχή στοιχείων, κλείσιμο λογιστικών βιβλίων, νέους προϋπολογισμούς κ.λ.π. Η ίδια τακτική εφαρμόσθηκε και στο ΤΑΥΤΕΚΩ. Οι υπάλληλοι που υπηρετούν στην Κεντρική Υπηρεσία, ειδοποιήθηκαν τηλεφωνικώς. Δεν έγινε καμία προετοιμασία, όσον αφορά τα ποιοτικά και ποσοτικά στοιχεία. Μ’ άλλα λόγια επικράτησε το σύνδρομο της «παρέας». Μαζί με το προσωπικό μεταφέρθηκε η γνωστή νοοτροπία  « του divide et inquere » προκειμένου να ρυθμίζουν ορισμένοι  την κατάσταση διότι αυτό, έχουν μάθει και το γνωρίζουν καλά, άλλωστε το ιστορικό της προσφοράς τους στο Ταμείο είναι γνωστό «……Όσο από μέριμνα του Κράτους  και διοίκηση ούτε που ξέρουν τι τους γίνεται» επίκαιρος είναι πάντα ο Καβάφης στο γνωστό ποίημά του. Τέλος θα πρέπει να προσεχθεί η αυστηρά εφαρμογή της διάταξης της παρ. 10 του άρθρου 74 του Ν. 3655|08 σε συνδυασμό με την αντίστοιχη της παρ.10 του άρθρου 14 του Ν. 2690|99στην οποία παραπέμπει ο νόμος για τη συνεχή παρουσία μη μελών στο Διοικητικό Συμβούλιο. V. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ Σύμφωνα με την ερμηνεία που δίδουν τα λεξικά στην έννοια «μεταρρύθμιση» είναι, η μεταβολή του τρόπου λειτουργίας ενός συστήματος, για την επίτευξη καλύτερου αποτελέσματος. Με βάση την ανωτέρω ερμηνεία, ο Ν.3655/08 επιδιώκει μια ποσοτικά και ποιοτικά μεταβολή προς το καλύτερο, στο πεδίο της κοινωνικής ασφάλισης. Το πρόβλημα όμως στην κοινωνική ασφάλιση, δεν ήταν τα έξοδα διοικήσεως όπως προβάλλεται από το Υπουργείο κατά κόρον. Ήταν οι αλόγιστες παροχές όλων των Κλάδων και μάλιστα, σε ομάδες που λόγω πίεσης επετύγχαναν τον σκοπό τους. Για να έχουμε ποσοτική και ποιοτική μεταβολή στο σύστημα, πρέπει η μεταρρύθμιση, να εξασφαλίζει την επάρκεια των παροχών και τη βιωσιμότητα του συστήματος. Αυτό δεν εξασφαλίζεται, αφού δεν έγιναν αναλογιστικές μελέτες, όπως προβλέπει το άρθρο 71 του Ν.2084/92. Ο νόμος προβλέπει ειδικές οικονομικές μελέτες, μετά τη μεταρρύθμιση,  οι οποίες καθίστανται επιστημονικώς αμφισβητήσιμες, αφού ορισμένες παραδοχές, προκαθορίζονται από τον Υπουργό. Το μείζον ζήτημα του θεσμού της κοινωνικής ασφάλισης, είναι η δημιουργία επαρκών αποθεματικών, για να αντεπεξέρχεται ο θεσμός, στις πολλαπλές υποχρεώσεις του. Αυτό έχει παρακαμφθεί. Οι έντεκα (11) τομείς του ΤΑΥΤΕΚΩ με την ιδιαιτερότητα των καταστατικών τους διατάξεων, δημιουργεί πρόβλημα δυσεπίλυτο. Το νέο καταστατικό, σύμφωνα με την εξουσιοδότηση του άρ.83 ως «Ενιαίος Κανονισμός Παροχών Υγείας σε είδος και σε Χρήμα» θα εκδοθεί με Υπουργική απόφαση, κατόπιν οικονομικής μελέτης. Η διάταξη δεν είναι τυχαία. Προσπαθεί να διαφύγει τον σκόπελο του ΣτΕ εφόσον ο Κανονισμός -   ‘επαιρνε τη μορφή του Π. Διατάγματος -  γιατί το ΣτΕ ζητά απαραιτήτως για την επεξεργασία του σχεδίου, αναλογιστική μελέτη  και όχι οικονομική για τους προαναφερόμενους λόγους. Η ενοποίηση φορέων και κλάδων στο ΤΑΥΤΕΚΩ, ενώ εμφανίζεται τυπικά ως μία διοικητική ενοποίηση, μετατρέπεται στα χέρια της εκάστοτε Κυβέρνησης, επικίνδυνο εργαλείο, για περιορισμούς δικαιωμάτων, ύψους παροχών κ.λ.π. αφού προβλέπεται, νέος ενιαίος Κανονισμός Παροχών Υγείας. Κατά συνέπεια μετά τη διοικητική ενοποίηση ,όταν πλέον θα έχουν καμφθεί οι αντιδράσεις,  θα ακολουθήσει η ενοποίηση των κανονισμών παροχών. Με τον νόμο δημιουργήθηκε ένα δυσκίνητο και ασαφές διοικητικό σχήμα, με κοινές αρμοδιότητες τόσο στους Τομείς όσο και στην Κεντρική Υπηρεσία. Η τήρηση όμως του χρονοδιαγράμματος των εντάξεων και των ενοποιήσεων τηρήθηκε στο ακέραιο. Το τι απέδωσε το ζουν καθημερινά οι χιλιάδες ασφαλισμένοι, συνταξιούχοι, εργαζόμενοι και όσοι παρακολουθούν τα δρώμενα στην κοινωνική ασφάλιση. Φαίνεται ότι οι ασκήσεις επί χάρτου, είναι η προσφιλέστερη ενασχόληση

Διεύθυνση: Πατριάρχου Ιωακείμ 30 Αθήνα 10675 | Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: info@epkodi.gr

Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων