Ο εφησυχασμός της κοινωνίας, η αδράνεια και ο συμβιβασμός είναι η αχίλλειος πτέρνα της δημοκρατίας και των θεσμών της

fb

ΕΝΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΛΛΕΙΜΜΑΤΩΝ ΜΕ ΤΟΝ ΝΟΜΟ 3655|08

kampitsiΑικ. Ζαφείρη – Καμπίτση
Επιτ. Γεν . Διευθυντής ΟΑΕΕ-ΤΑΕ Τέως Πρόεδρος Δ.Σ ΤΑΠΟΤΕ

Ο ν. 3655/2008 δεν είναι δυνατόν να χαρακτηρίζεται "σωτήριος" για το ασφαλιστικό σύστημα, από την πλευρά της Κυβέρνησης, αλλά ούτε " καταστροφή και καταποντισμός "των κοινωνικών δικαιωμάτων από πλευράς συνδικάτων. Την 03|04|08 ο "πολλά υποσχόμενος" Ν. 3655|08 για την κοινωνική ασφάλιση βλέπει το φως της δημοσιότητας. Αποτελείται από 154  άρθρα και διατρέχει όλο το φάσμα αυτής. Ο τίτλος του είναι "Διοικητική και Οργανωτική Μεταρρύθμιση του Συστήματος της Κοινωνικής Ασφάλισης και λοιπές ασφαλιστικές διατάξεις. "Το ερώτημα που τίθεται είναι 1) Τι θα προσφέρει στην κοινωνική ασφάλιση και 2) ποια είναι η αναμενόμενη τομή στο σύστημα. Ο εν λόγω νόμος δεν είναι δυνατόν να χαρακτηρίζεται "σωτήριος" για το ασφαλιστικό σύστημα, από την πλευρά της Κυβέρνησης, αλλά ούτε " καταστροφή και καταποντισμός "των κοινωνικών δικαιωμάτων από πλευράς συνδικάτων. Στην ανάλυση που θα ακολουθήσει θα προσπαθήσουμε να προσεγγίσουμε το θέμα αυτό. Για να χαρακτηρισθεί "σωτήριος" ένας νόμος για το κοινωνικοασφαλιστικό σύστημα, πρέπει κατ' αρχήν να στοχεύει στην επάρκειa και  βιωσιμότητα  του συστήματος. Για την εξασφάλιση αυτή απαραίτητη προϋπόθεση είναι, η εκπόνηση αναλογιστικών μελετών, ανά Ταμείο όπως προβλέπει το άρθρο 71 του Ν. 2084|92.Αντ'αυτού αφού γίνουν οι εντάξεις και συγχωνεύσεις προβλέπονται, όχι αναλογιστικές μελέτες αλλά οικονομικές, προφανώς για να προκαθορίσουν κάποιες παραδοχές, ενώ τούτο είναι αδιανόητο στην αναλογιστική μελέτη. Αλλά ούτε "καταστροφή και καταποντισμός" μπορεί να χαρακτηρισθεί, όπως αρέσκονται να λένε τα συνδικάτα, αφού όλοι οι κλάδοι, φορείς τομείς που εντάσσονται, διατηρούν τις δικές τους καταστατικές διατάξεις. Κατά συνέπεια οι αιτίες που δημιούργησαν τα ελλείμματα συνεχίζονται με πολλαπλασιαστικούς ρυθμούς. Το ελληνικό κονωνικοασφαλιστικό σύστημα είχε δομηθεί κατά κλάδους επαγγελμάτων και θα έπρεπε αυτοί οι κλάδοι να ενοποιηθούν, σ' ένα φορέα με το σύνολο των Κλάδων (Σύνταξης, Ασθένειας Επικούρησης και Πρόνοιας) και να επερχόταν σταδιακά τροποποιήσεις για την εκλογίκευση του συστήματος.Η ομοιογένεια του συστήματος είναι πιο διοικήσιμη και εποπτεύεται καλύτερα από τη Διοικούσα Αρχή. Τα μεγαθήρια ασφαλιστικοί οργανισμοί δεν είναι δυνατόν να διοικηθούν αποτελεσματικά όπως οι πολυεθνικές εταιρείες, που ορισμένοι προβάλλουν ως επιχείρημα. Είναι τραγικό λάθος να γίνεται σύγκριση ανόμοιων φορέων. Η εν λόγω μεταρρύθμιση έγινε χωρίς μελέτη, και το μόνο που στόχευε ήταν η εφαρμογή των διατάξεων για να φανεί η επιτυχία δήθεν της Πολιτικής Ηγεσίας του αρμόδιου Υπουργείου. Οι βαρύγδουποι όροι "οργανωτική και διοικητική μεταρρύθμιση" δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα, γιατί εφόσον κρίθηκε αναγκαίο, να ενοποιηθούν τα Ταμεία λόγω των ανισοτήτων και των διαφοροποιήσεων ως προς τις παροχές, αυτές παραμένουν κατ' επιταγήν του νόμου ως έχουν, αυξάνοντας τα ταμειακά ή οργανικά ελλείμματα κατά περίπτωση. Οι ενοποιήσεις έγιναν χωρίς ολοκληρωμένη μελέτη ενοποίησης ,χωρίς καμία διοικητική μελέτη οργάνωσης και στελέχωσης των νέων φορέων. Στις επιτροπές του άρθρου 139 του νόμου , δεν μετείχαν ειδικοί επιστήμονες να εκφράσουν απόψεις για ένα τόσο δύσκολο εγχείρημα ,αλλά υπάλληλοι του Υπουργείου, των εντασσόμενων Ταμείων  και σύμβουλοι της Υπουργού δηλ. οι δημιουργοί των προβλημάτων χωρίς καμία επίλυση αυτών, γι' αυτό ένα 2μηνο μετά την άναρξη λειτουργίας των νέων οργανισμών επικρατεί "χάος" με ότι αυτό συνεπάγεται για τους εργαζόμενους, τους ασφαλισμένους και τους συνταξιούχους. Απλώς υπήρχε πίεση να τηρηθεί το χρονοδιάγραμμα της ένταξης για λόγους επικοινωνιακούς. Δεν εζητήθη ούτε η γνώμη των Διοικήσεων των καταργούμενων Ταμείων των οποίων οι Πρόεδροι είχαν επιλεγεί από ειδική επιτροπή με προϋπόθεση την αποδεδειγμένη εμπειρία στη διοίκηση και την κοινωνική ασφάλιση, ενώ η προϋπόθεση αυτή της απόδειξης αφαιρέθηκε προκειμένου να επιλεγούν με άλλα κριτήρια -μη έχοντα όμως σχέση με την κοινωνική ασφάλιση-οι νέοι Πρόεδροι. Η γνώση "στη διοίκηση ,οργάνωση και κοινωνική ασφάλιση "είναι ψιλά γράμματα για τη σημερινή Πολιτική Ηγεσία και βαυκαλίζεται ότι θα επιτύχει η ασφαλιστική μεταρρύθμιση. Απ΄ ότι διαφαίνεται μάλλον ενοποιούνται "Τα προβλήματα και τα ελλείμματα" Ο νόμος αυτός αποτελεί κατ' ουσίαν οργανισμό των νέων Ταμείων αφού αναφέρεται σε Διευθύνσεις και  Τμήματα, όχι κατ' ανάγκην ολοκληρωμένος, αφού ο κάθε νέος φορέας θα πρέπει εντός έτους από την ισχύ του νόμου να προβεί στην έκδοση νέου οργανισμού. Τελικά η τομή είναι ότι όλο το σύστημα απορυθμίζεται.

Διεύθυνση: Πατριάρχου Ιωακείμ 30 Αθήνα 10675 | Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: info@epkodi.gr

Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων