Ο εφησυχασμός της κοινωνίας, η αδράνεια και ο συμβιβασμός είναι η αχίλλειος πτέρνα της δημοκρατίας και των θεσμών της

fb

Η Κοινωνική Ασφάλιση μετά τη Διοικητική και Οργανωτική Μεταρρύθμιση. Προσδοκίες και Διαψεύσεις.

kampitsiΑικ. Ζαφείρη – Καμπίτση
Επιτ. Γεν. Διευθυντού ΟΑΕΕ – ΤΑΕ τ. Προέδρου του Δ.Σ. του Τ.Α.Π.-Ο.Τ.Ε.

"Ο Ν. 3655/08 παρά τον βερμπαλιστικό του τίτλο «Διοικητική και Οργανωτική Μεταρρύθμιση του Συστήματος Κοινωνικής Ασφάλισης» δεν ανταποκρίθηκε στα οράματα των εμπνευστών του. Και πως άλλωστε να ανταποκριθεί αφού, δεν έγινε σταδιακά και κατόπιν μελετών, αλλά βίαια και σε …" Είναι γνωστό ότι, ο ασφαλιστικός φορέας συνιστάται με νόμο και η διάρκειά του ορίζεται πάλι με νόμο, λόγω συγχώνευσης ή ένταξής του σ’ άλλους ομοειδείς φορείς. Ο Ν. 3655/08 που δημοσιεύθηκε την 3η Απριλίου 2008 περιλαμβάνει 154 άρθρα και προσπαθεί, μέσω εντάξεων και συγχωνεύσεων, να ανατάξει το σύστημα της κοινωνικής ασφάλισης. Από 1/10/08 αρχίζει η λειτουργία νέων φορέων στους οποίους εντάσσονται ομοειδείς φορείς και κλάδοι. Ο ασφαλιστικός φορέας για να λειτουργήσει σωστά, απαιτεί καταστατικό στο οποίο περιλαμβάνονται τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις των ασφαλισμένων, κανονισμό λειτουργίας του Διοικητικού Συμβουλίου, στο οποίο περιλαμβάνονται οι αρμοδιότητες αυτού και του Προέδρου, με παραπομπή όπου δεν αναγράφεται κάτι συγκεκριμένο, στις διατάξεις του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας (Ν.2690). Η Πολιτική Ηγεσία του Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας, σε κάθε ευκαιρία επαίρετο, για την υπογραφή εκατοντάδων αποφάσεων, λες και η υπογραφή των διοικητικών αυτών πράξεων, έλυνε όλα τα προβλήματα. Οι διοικητικές πράξεις είναι μεν απαραίτητες, αλλά απαιτείται και η υλοποίηση των οριζομένων σ’ αυτές και στο σημείο αυτό φρονούμε ότι, πάσχει το σύνολο της Δημόσιας Διοίκησης. Στον τομέα της Κοινωνικής Ασφάλισης, το πρόβλημα γίνεται έτι εντονότερο, γιατί κλήθηκαν άτομα μη έχοντα σχέση με το αντικείμενο της κοινωνικής ασφάλισης και οργάνωσης, να οργανώσουν νέους φορείς. Βεβαίως «ο θεσμός της κοινωνικής ασφάλισης» ήταν ο μεγάλος ασθενής αφού μονίμως η εκάστοτε Κυβέρνηση θεωρούσε το πεδίον αυτό, ως «τιμάριον» στο οποίο ηδύνατο να ενεργεί αυτοβούλως, μη υπολογίζοντας διατάξεις ή νομοθετώντας  νέες «δι’ ίδιον όφελος». Τα αποτελέσματα ήταν αποκαρδιωτικά και το όλον σύστημα  εξέπεμπε S.O.S». Ο Ν. 3655/08 παρά τον βερμπαλιστικό του τίτλο «Διοικητική και Οργανωτική Μεταρρύθμιση του Συστήματος Κοινωνικής Ασφάλισης» δεν ανταποκρίθηκε στα οράματα των εμπνευστών του. Και πως άλλωστε να ανταποκριθεί αφού, δεν έγινε σταδιακά και κατόπιν μελετών, αλλά βίαια και σε σύντομο χρονικό διάστημα. Το σύστημα οδεύει προς κατάρρευση χωρίς οικονομικές και διοικητικές μελέτες για την υποστήριξη του και με τα πρόσωπα που επελέγησαν με κριτήρια άλλα και όχι άκρως αξιοκρατικά, η ασφαλιστική μεταρρύθμιση διαψεύδει μετά ένα (1) χρόνο από τη δημοσίευση του νόμου, όσους επένδυσαν σ’ αυτήν. Δυστυχώς το Kράτος  χρησιμοποιείται προς ικανοποίηση άλλων σκοπιμοτήτων με ότι αυτό συνεπάγεται, για τους εργαζόμενους τους ασφαλισμένους και τους συνταξιούχους. Οι διατάξεις του άρθρου 134 του περιλάλητου νόμου «Διοικητές και Πρόεδροι Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης», στόχευαν κατ’ επίφασιν σε αξιοκρατία αφού ο σκοπός ήταν να εξυπηρετηθούν άκρως κομματικές ανάγκες. Αποτέλεσμα της τακτικής αυτής είναι, η κοινωνική ασφάλιση να επαφίεται στην κρίση των συμβούλων, που έχουν διορισθεί με τα ίδια κριτήρια. «’Οσο από μέριμνα του Κράτους και Διοίκηση ούτε που ξέρουν τι τους γίνεται». Ο Καβάφης είναι πάντα επίκαιρος.  Σε νεοσύστατο φορέα στον οποίο έχουν ενταχθεί κλάδοι, των πάλαι ποτέ Ευγενών Ταμείων φαίνεται ότι, οι υπεύθυνοι έλυσαν τα προβλήματα και χρησιμοποιούν τα διακοσμητικά είδη γραφείου ως αντικείμενα αθλητικών επιδόσεων. (σύμφωνα με δημοσίευμα εφημερίδας.) Έτσι αντιλαμβάνονται την κοινωνική ασφάλιση οι διορισθέντες βάσει του άρθρου 134; Από την Πολιτική Ηγεσία τηρείται σιγήν ιχθύος, από ενοχές  για τις επιλογές ή από αδιαφορία και αποφυγή λύσης προβλημάτων μεταξύ ομοφρονούντων. Άλλωστε θερίζουν αυτά που έσπειραν. Δεν ευθύνεται όμως ο θεσμός να ταλαιπωρείται στα χέρια  ατόμων που δεν έχουν σχέση με το αντικείμενο το οποίο κλήθηκαν να υπηρετήσουν. Δυστυχώς το άροτρο της διοικητικής μεταρρύθμισης δεν γεώργησε ακόμη το πεδίον της κοινωνικής ασφάλισης.  Θα ήταν χρήσιμο για το αρμόδιο Υπουργείο, να ασχοληθεί με το πόσο απέδωσαν τα μέτρα αυτά, άλλως το σύστημα ευρίσκει την έκφραση του «Στον πίθο των Δαναϊδων». ΑΘΗΝΑ, ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2009

Διεύθυνση: Πατριάρχου Ιωακείμ 30 Αθήνα 10675 | Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: info@epkodi.gr

Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων