Ο εφησυχασμός της κοινωνίας, η αδράνεια και ο συμβιβασμός είναι η αχίλλειος πτέρνα της δημοκρατίας και των θεσμών της

fb

Σχολιασμός της 44/2008 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑΣ ΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ

DedouliΣχόλιο Δρ.Ν. Αρτέμιδος Αναγνώστου-Δεδούλη
Γεν. Διευθύντριας Υπ. Απασχόλησης και Κοιν.Προστασίας
Προέδρου Ε.Π.ΚΟ.ΔΙ  

«Εξεδόθη η ιδιαιτέρας σπουδαιότητας για τα θεμελιωμένα συνταξιοδοτικά δικαιώματα απόφαση  44/2008 της Ολομέλειας του Ελεγκτικού Συνεδρίου ενόψη και της απόφασης του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου σχετικά με την εφαρμογή των αυτών ορίων ηλικίας ανδρών και γυναικών στο συνταξιοδοτικό καθεστώς των δημοσίων υπαλλήλων. Με την απόφαση αυτή η Ολομέλεια επικύρωσε την 87/2007 απόφαση του  Β΄ Τμήματος του Ελεγκτικού Συνεδρίου, με την οποία κρίθηκε  ότι οι διατάξεις του Ν. 3232/04 αρθρ. 2 παρ. 6 με τις οποίες θεσπίστηκε ότι αναστέλλεται η καταβολή σύνταξης του απολυμένου μέχρι να συμπληρώσει το 65ο  έτος, δεν είναι δυνατόν να εφαρμοστούν σε βάρος όσων είχαν θεμελιώσει συνταξιοδοτικό δικαίωμα πριν την ψήφιση του νόμου, έστω και αν η αίτηση για συνταξιοδότηση κατατέθηκε μετά την ισχύ του νόμου, καθώς το θεμελιωμένο δικαίωμα σε σύνταξη συνιστά περιουσιακό δικαίωμα και τυχόν αντίθετη ερμηνεία θα οδηγούσε σε παραβίαση του δικαιώματος στην περιουσία που κατοχυρώνεται στο άρθρο 1 του Πρώτου Πρόσθετου Πρωτοκόλλου της Ε.Σ.Δ.Α. Ιδιαίτερα σημαντική είναι η τοποθέτηση του Ε.Σ. στο σημείο ότι, θεμελιωμένα ασφαλιστικά δικαιώματα δεν μπορούν να θιγούν από μεταγενέστερες της θεμελίωσης νομοθετικές ρυθμίσεις άσχετα από το χρόνο που ασκείται το δικαίωμα δηλαδή υποβάλλεται αίτηση για συνταξιοδότηση. Εν όψει μάλιστα της έντονης φημολογίας για αύξηση των ορίων ηλικίας των γυναικών που ασφαλίστηκαν πριν την 1-1-1983 με επίκληση τη καταδικαστική ήδη για τη χώρα μας απόφασης του Δ.Ε.Κ. για το ζήτημα της διαφορετικής συνταξιοδοτικής μεταχείρισης ανδρών και γυναικών δημοσίων υπαλλήλων, η παραπάνω νομολογία του Ελεγκτικού Συνεδρίου συνιστά ενδεχόμενο «ανάχωμα» για την περικοπή των συνταξιοδοτικών δικαιωμάτων τουλάχιστον όσων γυναικών δημοσίων υπαλλήλων έχουν θεμελιώσει συνταξιοδοτικό δικαίωμα. Η εξέλιξη αυτή είναι σημαντική και για τη βιωσιμότητα του συνταξιοδοτικού συστήματος καθώς πολλές γυναίκες δημόσιοι υπάλληλοι σκέφτονται τη λύση της συνταξιοδότησης από το φόβο ότι τα σχετικά δικαιώματα τους μπορούν να ανατραπούν από μελλοντικές νομοθετικές ρυθμίσεις . Το κύμα φυγής γυναικών από το δημόσιο όμως δημιουργεί προβλήματα στη χρηματοδότηση των παροχών (κύριας, επικουρικής και εφάπαξ) και επομένως η ανασφάλεια συνιστά κίνδυνο για τη βιωσιμότητα του συστήματος. Σε αυτή την κατεύθυνση εκτός από την νομική της ορθότητα η σχετική νομολογία του ΕΣ συνιστά μια καθησυχαστική για τους ασφαλισμένους και σταθεροποιητική για το σύστημα εξέλιξη.


ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΧΕΙΑ: Η 44/2008 απόφαση της ολομέλειας του ελεγκτικού συνεδρίου για τα θεμελιωμένα δικαιώματα. Απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου της 26ης Μαρτίου για την ισότητα των ορίων ηλικίας ανδρών και γυναικών στους δημόσιους υπάλληλους

Διεύθυνση: Πατριάρχου Ιωακείμ 30 Αθήνα 10675 | Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: info@epkodi.gr

Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων