Ο εφησυχασμός της κοινωνίας, η αδράνεια και ο συμβιβασμός είναι η αχίλλειος πτέρνα της δημοκρατίας και των θεσμών της

fb

ΘΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

Στην Ελλάδα η επικουρική (συμπληρωματική) ασφάλιση συγχέεται με την κύρια ασφάλιση γιατί έχουν  παρόμοιες αρχές και τον ίδιο τρόπο οργάνωσης και λειτουργίας. Αντίθετα, στα κράτη-μέλη της ΕΕ αποτελεί διακριτό «πυλώνα» προστασίας. Ειδικότερα, η συμπληρωματική ασφάλιση παρέχεται από επαγγελματικά ταμεία (occupational funds) που μπορεί να είναι είτε υποχρεωτικά  είτε προαιρετικά  και λειτουργούν σε κεφαλαιοποιητική βάση (βλ. Πράσινη Βίβλο ΕΕ  ).  Η βασική διαφορά της συμπληρωματικής ασφάλισης με την κύρια είναι ότι η κύρια λειτουργεί σε διανεμητική βάση, ενώ η συμπληρωματική σε κεφαλαιοποιητική. Η σύζευξη του διανεμητικού (κύρια ασφάλιση) συστήματος με το κεφαλαιοποιητικό (συμπληρωματική ασφάλιση) εξασφαλίζει καλύτερα το εισόδημα των ασφαλισμένων γιατί αξιοποιούνται τα πλεονεκτήματα καθενός από τα δύο οικονομικά συστήματα και περιορίζονται οι αδυναμίες τους....

Διαβάστε τις θέσεις και προτάσεις της Ένωσης κάνοντας κλικ εδώ

Διεύθυνση: Πατριάρχου Ιωακείμ 30 Αθήνα 10675 | Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: info@epkodi.gr

Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων