Ο εφησυχασμός της κοινωνίας, η αδράνεια και ο συμβιβασμός είναι η αχίλλειος πτέρνα της δημοκρατίας και των θεσμών της

fb

ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΤΟΥ Ν. 3996/2011 Η αναδρομικότητα των ρυθμίσεων και το έλλειμμα δικαιοσύνης και νομιμοποίησης

ΑΘΗΝΑΣ ΠΕΤΡΟΓΛΟΥ
Δικηγόρου

'...Η μεταρρύθμιση του Ν. 3996/2011 κατά το μέρος που περιλαμβάνει διατάξεις περί αναδρομικής κτήσης ή απώλειας κοινωνικοασφαλιστικών δικαιωμάτων ανάλογα με την κατηγορία ασφαλισμένων στην οποία απευθύνεται, θέτει το συμφέρον της ομάδας πάνω από το γενικό συμφέρον. Με τον τρόπο αυτό δεν έχει το γενικό και αφηρημένο εκείνο περιεχόμενο, το οποίο και μόνον επιτρέπει την πραγμάτωση της αρχής της ισότητας ως θεμελιώδη συνισταμένη της διανεμητικής δικαιοσύνης. Δύσκολα επομένως μπορεί να νομιμοποιηθεί, γεγονός που ίσως έχει αρνητικές συνέπειες στην αποτελεσματική και αποδοτική εφαρμογή της στην πράξη. Σε κάθε περίπτωση, εμποδίζει την εξέλιξη προς ένα συνεκτικό, βιώσιμο και αποτελεσματικό κοινωνικοασφαλιστικό σύστημα, κατάλληλο να αντιμετωπίσει τις κοινωνικές συνέπειες της σημερινής κρίσης βάσει των αρχών της κοινωνικής δικαιοσύνης...... 2. Η ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΤΟΥ Ν. 3996/2011 Η αναδρομικότητα των ρυθμίσεων και το έλλειμμα δικαιοσύνης και νομιμοποίησης ΑΘΗΝΑΣ ΠΕΤΡΟΓΛΟΥ Δικηγόρου

Διαβάστε ολόκληρη τη μελέτη κάνοντας κλικ εδώ

Διεύθυνση: Πατριάρχου Ιωακείμ 30 Αθήνα 10675 | Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: info@epkodi.gr

Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων