Ο εφησυχασμός της κοινωνίας, η αδράνεια και ο συμβιβασμός είναι η αχίλλειος πτέρνα της δημοκρατίας και των θεσμών της

fb

Η προάσπιση των δικαιωμάτων των ασφαλισμένων και ο ρόλος των Τοπικών Διοικητικών Επιτροπών

PetropoulakosΣτέφανος Πετροπουλάκος
Δικαστικός Πληρεξούσιος Α΄ ΝΣΚ, ΜΔΕ

Στο άρθρο 52 του ν. 4387/2016 προβλέπεται η σύσταση Διοικητικών Επιτροπών του ΕΦΚΑ με κύρια αρμοδιότητα την εξέταση ενδικοφανών και εν γένει διοικητικών προσφυγών.Οι Επιτροπές αυτές θα συσταθούν με απόφαση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, μετά από πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΕΦΚΑ και αφού δημοσιευθεί το Προεδρικό Διάταγμα που θα καταρτίζει τον Οργανισμό του ΕΦΚΑ (εκ του νόμου τεθείσα προθεσμία η 31η.12.2016). Με την απόφαση αυτή θα ρυθμιστούν και τα ζητήματα σύνθεσης, λειτουργίας και λοιπών αρμοδιοτήτων των εν λόγω Διοικητικών Επιτροπών. Σήμερα, εξακολουθούν να λειτουργούν, μεταξύ άλλων, οι Τοπικές Διοικητικές Επιτροπές του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ και του ΟΑΕΕ, καθώς και τα Μονομελή Όργανα του ΟΓΑ, ως Διοικητικές Επιτροπές του ΕΦΚΑ (άρθρο 52 παρ. 2 περ. β’ του ν. 4387/2016)...

Δείτε ολόκληρο το κείμενο της εισήγησης εδώ.

Διεύθυνση: Πατριάρχου Ιωακείμ 30 Αθήνα 10675 | Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: info@epkodi.gr

Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων