Ο εφησυχασμός της κοινωνίας, η αδράνεια και ο συμβιβασμός είναι η αχίλλειος πτέρνα της δημοκρατίας και των θεσμών της

fb

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Δελτίου Τύπου, με αφορμήτη συνέντευξη τύπου που έδωση η Διοικούσα Επιτροπή της Ένωσης στην αίθουσα "Πλειάδες" της Νομικής Βιβλιοθήκης, στις 25/6/2008. Κυρίες και Κύριοι Θα ήθελα και εγώ με τη σειρά μου να σας ευχαριστήσω που δεχθήκατε τη πρόσκλησή μας και είσαστε σήμερα μαζί μας. Πέραν των όσων ο αντιπρόεδρος της ένωσης κος Παπακωνσταντίνου ανέπτυξε, θα μου επιτρέψετε να επισημάνω το σημαντικό ρόλο του Τύπου στην διαμόρφωση της κοινής γνώμης, στην ενημέρωση της κοινωνίας των πολιτών και κυρίως τη μεγάλη επίδραση και επιρροή του Τύπου  στα κέντρα λήψης των πολιτικών αποφάσεων, αποφάσεις που επηρεάζουν όλους μας. Για τους λόγους αυτούς είμαστε απόλυτα πεπεισμένοι για το ρόλο και την αποστολή σας, κυρίως σε περιόδους πολιτιστικής  και ηθικής κρίσης, όπως η εποχή που διανύουμε και θεωρούμαι ότι μπορείτε να συμβάλλετε αποφασιστικά στην προώθηση των σκοπών της Ένωσή μας και στην αφύπνιση και εγρήγορση των πολιτών. Προσδοκούμε, ως εκ τούτων, στην συνεργασία σας. Όπως θα σας είναι ήδη γνωστό έχουν ξεκινήσει οι διαδικασίες εφαρμογής του νόμου 3655/08 «Διοικητική και οργανωτική μεταρρύθμιση του Συστήματος Κοινωνικής Ασφάλισης & λοιπές ασφαλιστικές διατάξεις». Ο ν.3655/08 κατά τη ψήφιση του συντάραξε τo πανελλήνιο με απεργιακές κινητοποιήσεις και συνδικαλιστικές διαμαρτυρίες μεγαλύτερες ακόμη και από εκείνες του ν. 2084/92 και αντιμετώπισε και αντιμετωπίζει την αντίδραση σχεδόν όλης της κοινωνίας. Από την μία πλευρά της Κυβέρνησης ο νόμος παρουσιάστηκε ως "ο σωτήριος" νόμος για το ασφαλιστικό σύστημα, από την πλευρά των συνδικάτων ως η καταστροφή και καταποντισμός των κοινωνικών δικαιωμάτων. Από τη μία ευαγγελίζονται μια νέα εποχή για το ασφαλιστικό από την άλλη το τέλος της κοινωνικής προστασίας.

 • Τι τελικά επιχειρείται και επιδιώκεται με το νέο ασφαλιστικό νόμο;
 • Απαντάει ο ν.3655/08 στα δύο κομβικά ζητήματα της επάρκειας και της βιωσιμότητας του συστήματος; Υπόσχεται ένα ικανοποιητικό επίπεδο παροχών; Εγγυάται τουλάχιστον το σημερινό επίπεδο;
 • Εξασφαλίζει διοικητική αποτελεσματικότητα και απλούστευση του συστήματος; Σπάει το φράγμα της γραφειοκρατίας; Ο ασφαλισμένος θα παίρνει τη σύνταξή του συντομότερα και χωρίς ταλαιπωρία ;
 • Πόσο συμβατός είναι ο νόμος με το Σύνταγμα και τις Διεθνείς Συνθήκες και ποια δικαιώματα των ασφαλισμένων προσβάλλονται;
 • Είναι τελικά ο νόμος ένας μεταρρυθμιστικός ριζοσπαστικός νόμος; Αποτελεί πραγματική ασφαλιστική μεταρρύθμιση;

Η Ένωσή μας έχει τη γνώμη ότι οι ενοποιήσεις υπό προϋποθέσεις θα μπορούσαν να αποτελέσουν εργαλείο καλλίτερης διαχείρισης και οργάνωσης του ασφαλιστικού συστήματος. Ωστόσο με τον παρόντα νόμο αφενός δεν τηρούνται οι προϋποθέσεις που αναλύονται πιο κάτω, αφετέρου  καλλιεργείται η αίσθηση, ότι πρόκειται ουσιαστικά για σταδιακή αλλαγή του παραδοσιακού ελληνικού  ασφαλιστικού συστήματος. Το ελληνικό σύστημα έχει δομηθεί ως γνωστόν στην επαγγελματική ομάδα. Κάθε επαγγελματική ομάδα ασφαλίζεται σε ένα ειδικό ταμείο ώστε να λειτουργεί η επαγγελματική αλληλεγγύη και να δίνονται οι δυνατότητες περαιτέρω ανάπτυξής της. Αποτελεί σύστημα τύπου Bismarck. Στον αντίποδα του συστήματος αυτού το σύστημα τύπου Beveridge χαρακτηρίζεται για την χαμηλή ως ελάχιστη συνταξιοδοτική προστασία χωρίς διαφοροποιήσεις. Στις χώρες με συστήματα τύπου Beveridge οι χαμηλές συντάξεις ενισχύονται  και συμπληρώνονται με επικουρικές συμπληρωματικές παροχές του δεύτερου πυλώνα. Προκύπτει λοιπόν από τις τελευταίες νομοθετικές αλλαγές ότι το υφιστάμενο ασφαλιστικό σύστημα μετεξελίσσεται σταδιακά σε ενιαίο καθολικό σύστημα, από  σύστημα δηλαδή τύπου Bismarck σε τύπου Beveridge. Το ερώτημα που προκύπτει είναι απλό. Αυτό είναι κατ' ανάγκη κακό ή επιβλαβές;  και γιατί; Ναι είναι επιβλαβές!

 • Γιατί γίνεται χωρίς πρόγραμμα, μελέτη και τελική στόχευση.
 • Γίνεται μόνο με οργανωτικές και όχι με ασφαλιστικές ρυθμίσεις Γιατί η μετατροπή αλλαγής του συστήματος οδηγεί σε ένα κατώτατο όριο σύνταξης χωρίς διαβαθμίσεις. Τούτο οδηγεί σε μείωση της ασφαλιστικής προστασίας, με μεγάλους ηττημένους τα μεσαία στρώματα. Στόχος, η ελάφρυνση του κρατικού προϋπολογισμού και η μείωση των δαπανών κοινωνικής προστασίας.
 • Κατά τούτο και ο ν.3655/08 αποτελεί και υπαναχώρηση της Πολιτείας έναντι των διαχρονικών δεσμεύσεών της και συντελεί στην απαξία του πολιτικού συστήματος και την αξιοπιστία πολιτικής και πολιτικών με τις εξελίξεις που διαδραματίζονται το τελευταίο χρονικό διάστημα στο πολιτικό σκηνικό (σκάνδαλο ομολόγων, σκάνδαλο Siemens)

  Και γινόμαστε περισσότερο συγκεκριμένοι όσον αφορά τις ενοποιήσεις που προβλέπονται στο νέο νόμο: Η ανάγκη ενοποιήσεων των ασφαλιστικών οργανισμών προέκυψε μεν από τις ανισότητες και διαφοροποιήσεις των προϋποθέσεων και του ύψους εν γένει των παροχών, αλλά κυρίως από τη κακή οικονομική τους κατάσταση, που επέβαλε στο κράτος την οικονομική στήριξή τους υπό τη μορφή επιχορηγήσεων και κρατικών ενισχύσεων. Έτσι στηριζόμενη η πολιτική ηγεσία στις ανισότητες και τις αδυναμίες του υφιστάμενου συστήματος, επικαλούμενη την δικαιοσύνη, ισότητα και λοιπές αρχές ενοποιεί τους ασφαλιστικούς οργανισμούς και τις περιουσίες τους  για να καλύψει στην ουσία υπαρκτά οικονομικά προβλήματα. Κατόπιν όλων αυτών εύλογα προκύπτουν τα εξής ερωτήματα:

 • 1. Επιλύονται τα οικονομικά προβλήματα των ασφαλιστικών οργανισμών με τις ενοποιήσεις όπως γίνονται;
 • 2. Το ύψος των συντάξεων θα είναι ικανοποιητικό ;
 • 3. Πως αξιολογούνται οι ενοποιήσεις στον παρόντα νόμο αρνητικά ή, θετικά;

Οι απαντήσεις στα ανωτέρω ερωτήματα είναι: 1. «Επιλύονται τα οικονομικά προβλήματα των ασφαλιστικών οργανισμών με τις ενοποιήσεις όπως γίνονται;» ΟΧΙ! δεν επιλύονται. 2. «Το ύψος των συντάξεων θα είναι ικανοποιητικό;». ΟΧΙ!! Φαίνεται να οδηγούμεθα σε μια ενιαία κατώτατη σύνταξη χωρίς διακυμάνσεις αναλόγως μισθού και εισφορών,  ενώ φαίνεται να βάλλονται τα μεσαία στρώματα και να συμπιέζονται προς τα κάτω 3. «Πως αξιολογούνται οι ενοποιήσεις στον παρόντα νόμο αρνητικά ή θετικά;» Οι ενοποιήσεις αξιολογούνται αρνητικά διότι έγιναν

 • χωρίς πρόγραμμα και στόχευση. Χωρίς ένα ολοκληρωμένο σχέδιο ενοποίησης των ασφαλιστικών καθεστώτων των οργανισμών, που θα προέβλεπε ενδεχομένως ένα μικτό σύστημα, αποτελούμενο από ένα ενιαίο κατώτατο όριο σύνταξης μέσω της γενικής φορολογίας και συγχρόνως επιπρόσθετη ασφάλιση στηριζόμενη στη επαγγελματική κατηγοριοποίηση κατά κλάδο, επιχείρηση κλπ.
 • Επί πλέον έγιναν χωρίς αναλογιστικές μελέτες, οικονομικές, χωρίς διοικητικές μελέτες οργάνωσης και στελέχωσης των νέων οργανισμών, χωρίς μελέτες, απλούστευσης των διαδικασιών μείωσης του χρόνου απονομής συντάξεων κλπ.
 • Οι ενοποιήσεις είναι κατ' έξοχήν διοικητικής φύσεως. Ωστόσο, είναι προφανές ότι θα ακολουθήσουν οι ενοποιήσεις των ασφαλιστικών καθεστώτων. Σε αντίθετη περίπτωση η διοικητική ενοποίηση δεν είναι από μόνη της σε θέση να επιτύχει τους στόχους της εξοικονόμησης των δαπανών και της ενίσχυσης της βιωσιμότητας του ασφαλιστικού συστήματος, στις οποίες κατά την αιτιολογική έκθεση του νόμου αποσκοπεί.
 • Οι ενοποιήσεις των ασφαλιστικών οργανισμών γίνεται κατά κλάδους. Ενδεικτικά ένας εργαζόμενος του ΟΤΕ θα υπάγεται αντί ενός φορέα (του ΤΑΠ - ΟΤΕ) σε δύο και συγκεκριμένα στο ΙΚΑ - ΕΤΑΜ για κύρια σύνταξη και στο ΤΑΥΤΕΚΩ για την πρόνοια και για την επικουρική. Μετά από όλα αυτά γεννάται το ερώτημα: Η διάσπαση αυτή πώς απλοποιεί το σύστημα κοινωνικής ασφάλισης. Είναι σε θέση να απλουστεύσει το σύστημα και να βελτιώσει την εξυπηρέτηση των ασφαλισμένων; Ποια λογική εξυπηρετεί η διάσπαση της ενιαίας λειτουργίας των ταμείων σε κλάδους που υπάγονται σε περισσότερους του ενός οργανισμών;

Πέραν όμως των οιονδήποτε επιφυλάξεων και απόψεων ως προς την αποτελεσματικότητα του νόμου, ο ν. 3655/08 είναι πλέον νόμος του κράτους και έχει αρχίσει να υλοποιείται.  Έχουν συσταθεί και λειτουργούν επιτροπές που προετοιμάζουν τη λειτουργία των νέων ενιαίων ταμείων και την ολοκλήρωση των εν γένει εντάξεων καθώς και μια συντονιστική επιτροπή. Οι επιτροπές αυτές έρχονται αντιμέτωπες με προβλήματα τα οποία κατά τη θέσπιση του νόμου δεν είχαν προβλεφθεί ότι θα προκύψουν. Έτσι :

 • 1. Δεν ακολουθείται η διαδικασία που προβλέπει ο νόμος στο άρθρο 139. Οι επιτροπές του νόμου δεν εκδίδουν τις προβλεπόμενες αποφάσεις για τη στέγαση και την μετακίνηση του προσωπικού, αλλά ζητούν από τα Διοικητικά Συμβούλια να εκδώσουν αυτά τις σχετικές αποφάσεις. Αυτό ήδη δημιουργεί προβλήματα νομιμότητας. Έτσι για παράδειγμα ζητείται να γίνουν έργα διαμόρφωσης του ιδιόκτητου κτιρίου ενός ασφαλιστικού οργανισμού για να στεγασθούν και άλλα ταμεία χωρίς ωστόσο να υπάρχει απόφαση και σύμβαση εκμισθώσεως του κτιρίου, ώστε να προκύπτει η νομική σχέση με την οποία γίνεται η στέγαση.
 • 2. Επίσης, δεν τηρείται η διάταξη του άρθρου 139 του νόμου σχετικά με το ποιος πληρώνει τα έργα. Ενώ ο νόμος προβλέπει ότι πρέπει να τα πληρώσει ο εντασσόμενος φορέας με το μεγαλύτερο αριθμό ασφαλισμένων και στη συνέχεια μετά την έναρξη λειτουργίας του ενιαίου ταμείου να γίνει επιμερισμός τους εντασσόμενους φορείς, οι επιτροπές ζητούν τα έργα να τα πραγματοποιεί ο ιδιοκτήτης του κτιρίου, κάτι που είναι αντίθετο με τον νόμο και σε κάθε περίπτωση θα δημιουργήσει προβλήματα κατά τον επιμερισμό και κατά την καταχώριση των δαπανών στα βιβλία και στοιχεία του φορέα που τις πραγματοποιεί.
 • 3. Η πίεση να τηρηθεί το υπεραισιόδοξο χρονοδιάγραμμα της έναρξης λειτουργίας των νέων οργανισμών στην 1ηΑυγούστου ή την 1η Οκτωβρίου οδηγεί με μαθηματική ακρίβεια στην κατασπατάληση πόρων. Η εκτέλεση έργων διαμόρφωσης των κτιρίων για να συστεγαστούν υπηρεσίες των ενιαίων ταμείων προχωρεί με αργούς ρυθμούς κάτι που είναι αναμενόμενο δεδομένου ότι πρόκειται για τους μήνες Ιούλιο, Αύγουστο. Η εμμονή των Επιτροπών προς τα Διοικητικά Συμβούλια να εκτελέσουν τις εργασίες με διαδικασία κατεπείγοντος, σημαίνει ότι οι εργασίες θα πληρωθούν σε αξία πολλαπλασίως μεγαλύτερη της πραγματικής και ότι οι διαδικασίες που θα τηρηθούν δεν θα έχουν τις εγγυήσεις διαφάνειας των κανονικών διαδικασιών. Γεγονός που έχει προκαλέσει δικαιολογημένες αντιδράσεις αλλά και φόβους νομιμότητας στα όργανα (φυσικά πρόσωπα),που είναι αρμόδια να εκδώσουν εκτελεστές πράξεις σε σημείο τέτοιο ώστε να κοινοποιηθούν ήδη οι πρώτες εξώδικες αναφορές. Αναρωτιέται κανείς γιατί να μην γίνουν λίγους μήνες αργότερα στις περιπτώσεις που δεν μπορεί να γίνει αλλιώς.
 • 4. Γενικά παρατηρείται ότι οι Επιτροπές δεν ενεργούν με βάση τον νόμο, αλλά με βάση αποφάσεις της «Συντονιστικής Επιτροπής» τις οποίες ωστόσο ούτε μνημονεύουν με συγκεκριμένα στοιχεία ούτε κοινοποιούν στους ενδιαφερόμενους (εντασσόμενους ασφαλιστικούς οργανισμούς). Τα έγγραφα που κοινοποιούνται προς τα ταμεία στερούνται ορισμένες φορές και αριθμού πρωτοκόλλου εξερχομένου .
 • 5. Η προχειρότητα αυτή έχει επιπτώσεις στον τρόπο που και οι ίδιοι οι ασφαλιστικοί οργανισμοί αντιλαμβάνονται τη νομιμότητα. Χαρακτηριστικά υπάλληλος ταμείου εισηγούμενος στο ΔΣ του ταμείου να πληρώσει τις δαπάνες για τη διαμόρφωση του κτιρίου προκειμένου να συστεγασθεί και άλλο ταμείο προφανώς, επειδή η πληρωμή των σχετικών δαπανών δεν έχει έρεισμα στον νόμο (αφού ο εντασσόμενος φορέας με τον μεγαλύτερο αριθμό ασφαλισμένων οφείλει να τις πληρώσει) αναφέρει στην εισήγησή του ότι, «επικοινώνησα προφορικά με το Υπουργείο και μου είπαν ότι το ταμείο μας οφείλει να τις πληρώσει!»

  Ειδικότερα, τα προβλήματα που έχουν παρουσιαστεί κατηγοριοποιούνται σε προβλήματα:

ΣΤΕΓΑΣΗΣ, ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ, ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΩΝ και ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ

ΣΤΕΓΑΣΗ Δεν έχουν γίνει, όπως ήδη αναφέραμε,  μελέτες διοικητικές που αφορούν στις θέσεις εργασίας του προσωπικού ώστε να πληρούνται και οι προδιαγραφές ασφαλείας και υγείας, χώρους υποδοχής των ασφαλισμένων και ιδίως των ΑμεΑ και μάλιστα στις υπηρεσίες υγείας των ασφαλιστικών οργανισμών, χώροι συνεδριάσεων των τομέων, επιτροπών κ.λπ. Έτσι ενώ έχει προβλεφθεί ότι η λειτουργία των ενιαίων ταμείων θα αρχίσει 1-8-08 και 1-10-08 οι εργασίες διαμορφώσεως των χώρων απαιτούν πολύ μεγαλύτερο χρονικό διάστημα, ακόμη και αν εκτελεσθούν με κατεπείγουσες διαδικασίες. Για παράδειγμα σε κτίριο ενός ταμείου αναμένεται να στεγασθούν άλλα δύο ταμεία και συνολικά περίπου 80 υπάλληλοι πλέον των ενιαίων υγειονομικών υπηρεσιών. Το κτίριο όμως έχει σχεδιασθεί για 1 ταμείο και απαιτούνται εργασίες διαμόρφωσης και ενίσχυσης π.χ. στατικών. Οι εργασίες διαμορφώσεως όπως όλοι γνωρίζουν απαιτούν μεταξύ άλλων τη δυνατότητα προσβάσεως για ηλικιωμένους, ΑμεΑ κ.λπ. Ενδεικτικά, στο παραπάνω κτίριο υπάρχει ένα μικρό ασανσέρ που καλύπτει τα 20-25 άτομα που είναι το προσωπικό του και τους ασφαλισμένους - συνταξιούχους. Αν το προσωπικό και οι εξυπηρετούμενοι πολίτες τριπλασιασθούν η πρόσβαση στις υπηρεσίες θα είναι εξαιρετικά δυσχερής. Όλα αυτά τα έργα, σχεδιασμός, μελέτες, εκτέλεση είναι δυνατόν να γίνουν εντός του Ιουνίου και Ιουλίου; Επίσης, ενώ στα ταμεία υπάρχει προσωπικό που υπηρετεί από τα stage, δεν λαμβάνεται υπόψη για το σχεδιασμό των θέσεων εργασίας και για την συνολική επιβάρυνση του κτιρίου. Στα θέματα υγιεινής και ασφάλειας πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη σημασία, κατά μείζονα λόγο επειδή τα κτίρια είναι παλαιά και έχουν ήδη υποστεί φθορές στο παρελθόν και από τους σεισμούς. Επομένως, απαιτείται ιδιαίτερη επιμέλεια εμπειρία και υπευθυνότητα από τους μηχανικούς που κάνουν τις σχετικές τεχνικές εκθέσεις καταλληλότητας. Επί πλέον αντί μειώσεως αυξάνονται και οι δαπάνες όταν αναγκάζονται τα ταμεία να πληρώνουν ενοίκιο εγκαταλείποντας τα ιδιόκτητα κτίρια τους   και επιβαρύνονται με τα έξοδα αποκατάστασής τους ενώ επιβαρύνονται επιπροσθέτως και  με τις δαπάνες  νέου εξοπλισμού.   ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ Οι επιτροπές έρχονται αντιμέτωπες με την αρνητική κατά κοινή ομολογία στάση των υπαλλήλων, οι οποίοι αν και έχουν εμπειρία μακρόχρονη και γνωρίζουν καλύτερα από όλους «τα του οίκου τους» δεν έχουν μέχρις στιγμής ερωτηθεί. Καμία διοικητική μεταρρύθμιση δεν μπορεί να εφαρμοσθεί αν αυτοί που στην πράξη καθημερινά εφαρμόζουν τον νόμο δεν τον ενστερνίζονται. Η εκ των άνωθεν «άρον - άρον» επιβολή διαδικασιών παράγει αρνητικά αποτελέσματα. Οι υπάλληλοι των ασφαλιστικών οργανισμών έχουν εδραιωμένη την πεποίθηση ότι κανείς δεν ενδιαφέρεται γι' αυτούς και δεν τους υπολογίζει ενώ φέρουν το βάρος της λειτουργίας του ασφαλιστικού συστήματος. Μάλιστα, υφέρπει μια αντιπαράθεση μεταξύ εποπτεύουσας αρχής και ασφαλιστικών οργανισμών. Οι μεν πρώτοι επιδεικνύουν ζήλο ενώ οι δεύτεροι αγωνιούν για τη λειτουργία των ταμείων και για το μέλλον τους. Χαρακτηριστικά, στο ΤΑΠ - ΟΤΕ ή στον ΟΑΠ - ΔΕΗ η κατανομή του προσωπικού στο ΙΚΑ - ΕΤΑΜ και στο ΤΕΑΥΤΕΚΩ έχει γίνει χωρίς καμία προηγούμενη μελέτη για το ποιοι και με ποια κριτήρια θα μετακινηθούν. Από το ΤΑΠ - ΟΤΕ έχουν υποβάλλει 30 υπάλληλοι αίτηση για να μετακινηθούν στο ΙΚΑ - ΕΤΑΜ και οι λοιπές κενές θέσεις θα καλυφθούν άγνωστο με ποια κριτήρια.   ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Ο νόμος εντελώς αόριστα ορίζει ότι η περιουσία κατανέμεται στους κλάδους με βάση τις εισφορές (όπου δεν είναι ήδη κατανεμημένη). Γεννώνται τα εξής ερωτήματα:

 • 1. Ποιες εισφορές θα ληφθούν υπόψη;
 • a. Εισφορές των εργοδοτών ή των εργαζομένων ή και των δύο;.
 • b. Εισφορές των νέων ή των παλαιών ασφαλισμένων;.

Αλλά  ανακύπτει και το εύλογο ερώτημα: Όταν γίνει η κατανομή και ένα κτίριο περιέλθει σε δύο ή περισσότερους κλάδους, που μπορεί να ανήκουν σε άλλα ενιαία ταμεία π.χ. ένα κτίριο του ΟΑΠ - ΔΕΗ να περιέλθει κατά ένα μέρος στο ΙΚΑ - ΕΤΑΜ και κατά ένα μέρος στο ΤΕΑΥΤΕΚΩ. Επίσης, άλλο παράδειγμα, στο ΤΑΞΥ ο κλάδος ασθένειας πάει στο ΙΚΑ - ΕΤΑΜ και η πρόνοια στο ΤΕΑΥΤΕΚΩ. Πώς θα αξιοποιηθεί αυτή η κατακερματισμένη περιουσία;   ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ Με το σχήμα που έχει ακολουθηθεί και τη λεπτομερή καταγραφή αρμοδιοτήτων στο νόμο δημιουργείται ένα βαρύ, δυσκίνητο, ασαφές και δαπανηρό διοικητικό σχήμα. Για παράδειγμα, η αρμοδιότητα για το χειρισμό των θεμάτων που αφορούν το ωράριο εργασίας, όπως επίσης και το πρόγραμμα προμηθειών ανήκουν στις ενιαίες διοικητικές υπηρεσίες. Ταυτόχρονα οι ίδιες αρμοδιότητες ανήκουν και στους τομείς και επί μέρους υπηρεσίες. Επίσης, η έκδοση ενταλμάτων πληρωμής για τις παροχές και εν γένει υποχρεώσεις του ταμείου αποτελεί αρμοδιότητα και της ενιαίας υπηρεσίας και των επί μέρους τομέων. Η αιτιολογική έκθεση στο σημείο αυτό δεν αποσαφηνίζει τα πράγματα. Έτσι, ερωτάται, η νοσηλεία ενός ασφαλισμένου από ποιόν θα ελεγχθεί και από ποιον θα πληρωθεί. Αυτό δημιουργεί περιττές μετακινήσεις στους ασφαλισμένους και στις υπηρεσίες. Αυτό μάλλον δεν είναι τυχαίο. Οι τομείς διατηρούν προσωρινά την αυτοτέλειά τους. Το επόμενο βήμα είναι η πλήρης ενοποίηση ασφαλιστικών οργανισμών που σημειωτέον δεν έχουν το ίδιο επίπεδο βιωσιμότητας και οικονομικής επάρκειας. Επίσης  δεν προκύπτει ποιο είναι το αρμόδιο όργανο για να λάβει τις αποφάσεις για μεταστέγαση, ούτε στο νόμο υπάρχει σχετική ρύθμιση ούτε ανάλογη εξουσιοδοτική διάταξη. Ποιο όργανο λοιπόν και με ποιες αρμοδιότητες θα αποφασίσει για τις τιμές ενοικίασης των κτιρίων και με ποιες διαδικασίες; Ενώ πολλές φορές συγκρούονται τα συμφέροντα  των ασφαλιστικών οργανισμών που ενοποιούνται. Το υψηλότερο τίμημα που είναι συμφέρον για τους μεν είναι ασύμφορα για του άλλους, ενδεικτικά :το ΤΑΙΣΥΤ μεταστεγάζεται στο ΤΑΤΤΑ άμεσα,  προκειμένου το κτίριο του να ενοικιαστεί  στο ταμείο Πετρελαιοειδών και Χημικών. Ομοίως προβλήματα αρμοδιοτήτων και υπογραφής ενταλμάτων ανακύπτουν και μεταξύ ΤΥΔΚΥ και ΟΠΑΔ. Στο ΤΥΔΚΥ εκδίδονται χρηματικά εντάλματα παροχών ενώ στον ΟΠΑΔ εκδίδονται πάγια χρηματικά εντάλματα από το Υπ.Οικονομικών.  Ανακύπτει πρόβλημα αρμοδιοτήτων και θέματα νομιμότητας μεταβίβασης αρμοδιοτήτων με συνέπειες καθυστερήσεις στις παροχές ασφαλισμένων  και συνταξιούχων. ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ Η υπερβάλλουσα σπουδή οδήγησε στο να λήγει το οικονομικό έτος τον Αύγουστο ή τον Οκτώβριο και στη συνέχεια μέχρι 31/12/08 να γίνονται προϋπολογισμοί για δύο μήνες. Π.χ. το ΕΤΑΑ αρχίζει να λειτουργεί την 1-10-08 και θα καταρτίσει προϋπολογισμό για δύο μήνες. Κανονικά, το οικονομικό έτος έπρεπε να αρχίζει από 1-1-2009. Έτσι, δημιουργείται επιπλέον αναίτια επιβάρυνση των διοικητικών υπηρεσιών σε μια περίοδο που είναι αντικειμενικά πολύ φορτωμένες με αποτέλεσμα να είναι βέβαιο ότι δεν θα εξυπηρετούνται οι ασφαλισμένοι. Οι τομείς έχουν διαφορετικό ΑΦΜ, πρωτόκολλο και μηχανογράφηση για τη μισθοδοσία από το ενιαίο ταμείο, στο οποίο εντάσσονται. Χωρίς ενιαίο ΑΦΜ, ενιαίο πρωτόκολλο και ενιαία μηχανοργάνωση πώς θα λειτουργήσουν τα ενοποιημένα ταμεία; Πόσο έγκαιρα και πόσο αποτελεσματικά για συνταξιούχους και ασφαλισμένους;

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Η Ένωσή μας πιστεύει ότι ο νόμος δεν είναι σε θέση να επιτύχει τους στόχους που θέτει στην αιτιολογική του έκθεση και ειδικότερα τον στόχο της βιωσιμότητας του ασφαλιστικού συστήματος. Στο μέτρο όμως που ο ν. 3655/08 αποτελεί νόμο του κράτους και εφαρμόζεται, θα πρέπει να τηρηθεί η αρχή της νομιμότητας και τα κενά και προβλήματα που ανακύπτουν να επιλυθούν με τη συνεργασία των ασφαλιστικών οργανισμών και των ενώσεων που εκπροσωπούν τους ασφαλισμένους και κυρίως τους υπαλλήλους των ασφαλιστικών οργανισμών που γνωρίζουν τα πράγματα άριστα στην πράξη. Ο διάλογος με τους ασφαλισμένους και με τους ασφαλιστικούς οργανισμούς δεν προηγήθηκε της εκδόσεως του νόμου και έτσι δεν κατέστη δυνατό να αποφευχθούν τα προβλήματα που παραπάνω επισημαίνονται. Ο διάλογος αυτός, έστω και τώρα, μπορεί να συμβάλλει στην καλύτερη εφαρμογή του νόμου και στην αποφυγή της υποβαθμίσεως της προστασίας των ασφαλισμένων. Τέλος, πολλά από τα ζητήματα που αφορούν την οργάνωση των ταμείων θα έπρεπε να επιλυθούν από τα νέα διοικητικά συμβούλια και όχι με δαπανηρές και αδιαφανείς κατεπείγουσες διαδικασίες από τα υπό αναγκαστική λήξη της θητείας τους Διοικητικά Συμβούλια.

Για τη Διοικούσα Επιτροπή

Η Πρόεδρος

 

      Δρ. Άρτεμις Αναγνώστου-Δεδούλη

 

Ο Αντιπρόεδρος

 

Δρ. Απόστολος Παπακωσταντίνου

 

Διεύθυνση: Πατριάρχου Ιωακείμ 30 Αθήνα 10675 | Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: info@epkodi.gr

Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων