Ο εφησυχασμός της κοινωνίας, η αδράνεια και ο συμβιβασμός είναι η αχίλλειος πτέρνα της δημοκρατίας και των θεσμών της

fb

Δελτίο Τύπου Ημερίδας 3 - 27/1/09

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Ημερίδα στις 27-01-2009 ημέρα Τρίτη,

στην αίθουσα «Κωστή Παλαμά»

του πολιτιστικού κέντρου του Πανεπιστημίου Αθηνών, Ακαδημίας 48,με θέμα:

« ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ & ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΗ ΚΡΙΣΗ.

 ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ-ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ»

Η επιστημονική κινητικότητα και τα προβλήματα που εξακολουθούν να υπάρχουν στην Κοινωνική Ασφάλιση καταδεικνύει ότι το ασφαλιστικό ζήτημα αποτελεί μια συνεχή πρόκληση και με τους πρόσφατους νόμους δεν έχουν επιλυθεί κρίσιμα για τη βιωσιμότητά του ζητήματα.

Η ημερίδα της οποίας πρόσκληση-πρόγραμμα σας γνωστοποιούμε είναι σημαντική γιατί η επαγγελματική ασφάλιση παρουσιάζει ιδιαίτερη ανάπτυξη στην Ευρώπη και αποτελεί ένα από τους τρόπους αντιμετώπισης των προβλημάτων, που παρουσιάζουν τα δημόσια συστήματα.

Ποιες είναι οι δυνατότητες αξιοποίησης και οι προοπτικές της στην Ελλάδα; To ερώτημα αυτό είναι εξαιρετικά κρίσιμο γιατί στην Ελλάδα από της εισαγωγής του νομοθετικού πλαισίου που επιτρέπει την ίδρυση και λειτυργία Ταμείων Επαγγελματικής Ασφάλισης (ΤΕΑ) πολύ μικρός αριθμός ΤΕΑ έχει ιδρυθεί. Οι κοινωνικοί εταίροι δεν φαίνεται να έχουν αξιοποιήσει την επαγγελματική ασφάλιση, όπως γίνεται σε άλλα κράτη μέλη της ΕΕ. Το επόμενο λογικό ερώτημα που τίθεται είναι τι εμποδίζει την ανάπτυξή της;

Αποτελεί η Επαγγελματική ασφάλιση την εναλλακτική λύση του δημοσίου συστήματος; Η επαγγελματική ασφάλιση στην Ευρώπη νοείται ως συμπλήρωματική του δημόσιου συστήματος. Ωστόσο, στην Ελλάδα από ετών λειτουργεί η επικουρική ασφάλιση που με τους πρόσφατους νόμους αντιμετωπίζεται ως τμήμα του πρώτου πυλώνα. Ποιά η θέση της επαγγελματικής ασφάλισης δίπλα στην κύρια και την επικουρική από τη μια και την ιδιωτική από την άλλη;

Ένα εξίσου κρίσιμο ζήτημα είναι η αξιοπιστία της επαγγελματικής ασφάλισης σε περιόδους οικονομικής ύφεσης και χρηματοπιστωτικών προβλημάτων, όπως η περίοδος που διανύουμε. Παρέχει η επαγγελματική ασφάλιση εγγυήσεις που εξασφαλίζουν ότι οι ασφαλισμένοι θα λάβουν ικανοποιητική – ανταποδοτική των εισφορών τους παροχή?

Τα ζητήματα αυτά επιχειρεί να διερευνήσει η ημερίδα, στην οποία σας καλούμε να παρευρεθείτε μέσω διεπιστημονικής και συγκριτικής έρευνας και προβληματισμού. Οι ομιλητές έχουν μακρά εμπειρία στο δίκαιο της κοινωνικής ασφάλισης, την κοινωνική πολιτική, την αναλογιστική και οικονομική επιστήμη. Η ημερίδα ολοκληρώνεται με την παρουσίαση των θέσεων για την επαγγελματική ασφάλιση πολιτικών που προέρχονται από διαφορετικά πολιτικά κόμματα και ασχολούνται με την κοινωνική πολιτική.

Διεύθυνση: Πατριάρχου Ιωακείμ 30 Αθήνα 10675 | Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: info@epkodi.gr

Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων