Ο εφησυχασμός της κοινωνίας, η αδράνεια και ο συμβιβασμός είναι η αχίλλειος πτέρνα της δημοκρατίας και των θεσμών της

fb

ΔΙΚΑΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

3D Dikaio Koinonikhs Asflishs 2h 02

ΔΙΚΑΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

Συγγραφέας: Π. Παπαρρηγοπούλου-Πεχλιβανίδη

Περίληψη: H παρούσα 2η έκδοση του έργου «Δίκαιο Κοινωνικής Ασφάλισης» κρίθηκε επιβεβλημένη ενόψει της ψήφισης του πρόσφατου N 4387/2016 (Α΄ 85/12.5.2016) «Ενιαίο Σύστημα Κοινωνικής Ασφάλειας - Μεταρρύθμιση ασφαλιστικού - συνταξιοδοτικού συστήματος - Ρυθμίσεις φορολογίας εισοδήματος και τυχερών παιγνίων και άλλες διατάξεις». Από την αρχή της κρίσης μέχρι και το 2016 οι «ασφαλιστικές μεταρ­ρυθμίσεις» διαδέχονται η μια την άλλη, αλλά δεν έχουν επιτύχει να διασφαλίσουν τη βιωσιμότητα των ασφαλιστικών οργανισμών και την επάρκεια των παροχών.H παρούσα 2η έκδοση του έργου «Δίκαιο Κοινωνικής Ασφάλισης» κρίθηκε επιβεβλημένη ενόψει της ψήφισης του πρόσφατου N 4387/2016 (Α΄ 85/12.5.2016) «Ενιαίο Σύστημα Κοινωνικής Ασφάλειας - Μεταρρύθμιση ασφαλιστικού - συνταξιοδοτικού συστήματος - Ρυθμίσεις φορολογίας εισοδήματος και τυχερών παιγνίων και άλλες διατάξεις». Από την αρχή της κρίσης μέχρι και το 2016 οι «ασφαλιστικές μεταρ­ρυθμίσεις» διαδέχονται η μια την άλλη, αλλά δεν έχουν επιτύχει να διασφαλίσουν τη βιωσιμότητα των ασφαλιστικών οργανισμών και την επάρκεια των παροχών.

Στα κράτη μέλη της ΕΕ οι ασφαλιστικές μεταρρυθμίσεις στηρίζονται σε ευρύτερες συναινέσεις που επιτυγχάνονται με τον θεσμικό κοινωνι­κό διάλογο, την τεκμηρίωση, την αξιολόγηση εναλλακτικών σε­ναρίων και τη σε βάθος μελέτη των οικονομικών και κοινωνικών τους επιπτώσεων. Οι ασφαλιστικές μεταρρυθμίσεις όμως διαχρονικά διχάζουν την ελληνική κοινωνία και τους πολιτικούς. Έτσι, παρά την κρισι­μότητα της κατάστασης, ιδίως μετά το 2010, δεν υπήρξε ευρύτερη συναίνεση για την αντιμετώπιση των επιτακτικών προβλημάτων με απο­τέλεσμα συχνά τα νομοθετημένα μέτρα να εφαρμόζονται με καθυστέρη­ση.
Ο N 4387/2016 υλοποιεί τις δεσμεύσεις που ανέλαβε η Ελλάδα με το τρίτο μνημόνιο (N 4334/2015) και επαγγέλλεται την ασφαλιστική μεταρρύθμιση εστιάζοντας στη δημιουργία ενός οργανι­σμού κύριας κοινωνικής ασφάλισης και στην ενοποίηση του ασφαλιστι­κού καθεστώτος όλων των ασφαλισμένων. Η ασφαλιστική μεταρρύθμιση νο­είται ως τμήμα μιας συνολικής πολιτικής για την οικονομική ανάπτυξη και την απασχόληση.την πλειονότητα των κρατών μελών της ΕΕ οι ασφαλιστι­κές μεταρρυθμίσεις αφορούν κυρίως τη διασφάλιση της βιωσιμότητας της κοινωνικής ασφάλισης και την επάρκεια των παροχών, ιδίως με τη διασφάλιση της αξιοπρεπούς διαβίωσης για τους ασφαλισμένους καθώς και για τους ανασφάλιστους και τις ομάδες του πληθυσμού που χρειάζονται ειδική προστασία.

Διεύθυνση: Πατριάρχου Ιωακείμ 30 Αθήνα 10675 | Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: info@epkodi.gr

Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων