Ο εφησυχασμός της κοινωνίας, η αδράνεια και ο συμβιβασμός είναι η αχίλλειος πτέρνα της δημοκρατίας και των θεσμών της

fb

ΘΕΣΜΟΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΣΕ ΔΙΕΘΝΕΣ ΚΑΙ ΕΘΝΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ

ΘΕΣΜΟΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΣΕ ΔΙΕΘΝΕΣ ΚΑΙ ΕΘΝΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ

Συγγραφέας: ΚΑΤΡΟΥΓΚΑΛΟΣ Σ.Π. ΓΙΩΡΓΟΣ

Περίληψη: Το βιβλίο αυτό σκοπό έχει να παρουσιάσει με μορφή εύχρηστου εγχειριδίου τα βασικά θέματα θεσμικής οργάνωσης των συστημάτων κοινωνικής προστασίας, από τη σκοπιά της προστασίας των κοινωνικών δικαιωμάτων. Αποτελείται από έξι Κεφάλαια: Γενεαλογία των Κοινωνικών δικαιωμάτων και του Κράτους-Πρόνοιας, Διεθνής Προστασία Κοινωνικών Δικαιωμάτων, Ευρωπαϊκή Ένωση και Κοινωνικά Δικαιώματα, Θεσμικά Πρότυπα Κράτους Πρόνοιας, Κρίση Κράτους Πρόνοιας και Ελληνικό Σύστημα Κοινωνικής Προστασίας. Ειδικότερα στο πρώτο Κεφάλαιο παρουσιάζεται η ιστορικότητα της οικοδόμησης του κράτους πρόνοιας, στο δεύτερο εξετάζεται η διεθνής προστασία των κοινωνικών δικαιωμάτων, στο τρίτο η αντιμετώπισή τους από το Κοινοτικό Δίκαιο, στο τέταρτο τα κύρια θεσμικά πρότυπα κράτους πρόνοιας (αγγλοσαξονικό, κεντροευρωπαϊκό, σκανδιναβικό), στο πέμπτο, αναλύεται η κρίση του κράτους πρόνοιας μετά το τέλος της χρυσής εποχής του και οι προσπάθειες προσαρμογής στις νέες συνθήκες των διαφόρων θεσμικών προτύπων και τέλος στο έκτο Κεφάλαιο αναλύονται τα βασικά χαρακτηριστικά του ελληνικού συστήματος κοινωνικής προστασίας και οι κύριές του παθογένειες. Συμπληρώνεται με Βιβλιογραφία (ελληνική-ξενόγλωσση) και αλφαβητικό ευρετήριο.  Αποτελεί ένα χρήσιμο πανεπιστημιακό βοήθημα, αλλά και ένα έγκυρο σύγγραμμα αναφοράς για όσους ασχολούνται με το θέμα.

Διεύθυνση: Πατριάρχου Ιωακείμ 30 Αθήνα 10675 | Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: info@epkodi.gr

Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων